Stadig flere tar aktivt del i Pride markeringer

Juni er Pride-måned og mange virksomheter tar del i inkluderingsdugnaden. Det er både viktig og velkomment at virksomheter tar sosialt ansvar og viser samfunnsengasjement. Engasjementet blant individer og virksomheter gir følelsen av et samhold omkring felles verdier som bidrar til kampen for utsatte gruppers rett til å være seg selv. Dette arbeidet er viktig 12 måneder i året – ikke bare en uke i juni.

Det lønner seg å sette temaet likestilling og inkludering høyt på agendaen. Både for samfunnet, virksomheten og individene som jobber der. Mange velger i dag arbeidsgivere ut fra verdigrunnlaget til virksomheten, alt fra miljøavtrykk til sosialt ansvar. Og det holder ikke bare å inkludere dette i strategien. Det må synes i det faktiske arbeidet. Vi ser også at virksomheter som ikke greier å håndtere dette på en god måte, får negativ oppmerksomhet.

HR Norge har gjennom flere år fasilitert et fagnettverk for noen av de største og globale selskapene der øverste ledere for Mangfold og inkludering deltar. Under kan du lese om hvordan noen av de jobber med sine tiltak:

Kjersti Ness

Kjersti Midthun Næss – Hydro

- Det er vår CEO Hilde Merete Aasheim som har gitt tydelig mandat til å bygge det mangold, inkludering og tilhøringhetsprogrammet vi har i dag. Mitt mandat har vært å forme strategi og retning, samt engasjere organisasjonen globalt i dette, sette mål – og ikke minst følge opp at arbeidet gjøres. Her er det mange som er med og engasjert i programmet fra toppen med konsernledelsen som sponsorer – og gjennom tydelige roller i kjerneteamet på tvers av organisasjonen, men også gjennom frivillig deltakelse i ulike ansattnettverk (ERGs). Min opplevelse er at engasjementet vokser og at ledere og ansatte setter pris på at vi har et tydelig program som er godt forankret helt fra toppen.

- Vi har de siste 3 årene bygget stein på stein – og jobbet med Pride som del av vårt totale program for mangfold, inkludering og tilhørighet (DIB). Vi opplever at det betyr veldig mye for ansatte at Hydro tar et tydelig standpunkt når det gjelder Pride – både ansatte i LGBTQI+ miljøet og allies. Det føles godt å jobbe et sted som står for noe – og der toppledelsen går foran som tydelige sponsorer og eiere.

- Man trenger ikke et avansert program for å markere Pride. Man trenger gode verdier – og etterlevelse av disse – i bunn. I juni har vi ulike eventer rundtomkring i Hydro. På Vækerø har vi hatt felles seremoni (150+ deltakere) rundt flaggheising i åpningen av Pride Month. Det blir Pride bevisstgjørings lunsj & dilemma arbeidsgrupper, og ikke minst foredrag med Caroline Farberger 26. juni. 27. juni deltar flere av oss på Oslo Pride Business Forum og jeg har gleden av å få delta i et panel der. Vi har også bevisstgjøringsplakater og filmer vi viser.

- Resten av året har vi Hydro Rainbow network som arrangerer lunsjer og foredrag. På årets Holmenkollstafett løp alle med t-skjorter med Hydro Pride-logo på ryggen. «Running with Pride». Det var stas!

Nina Marie Nicolas

Nina Marie Nicolas – DNV

- Pride-markering er viktig for DNV, som har over 12 000 ansatte i en rekke forskjellige land. Det er viktig fordi vi ønsker at alle våre ansatte skal kunne komme på jobb og være seg selv, føle seg verdsatt for sin kompetanse og ikke minst føle seg inkludert på arbeidsplassen.

- I år har vi, som i fjor, en tydelig beskjed fra vår konsernleder om hvor DNV står som selskap, og våre verdier. I tillegg har vi et digitalt event som er tilgjengelig for alle ansatte globalt. På dette arrangementet skal vi snakke om verdien av forskjeller og diskutere hvordan vi kan inkludere på arbeidsplassen, samt hvordan vi kan støtte opp rundt Pride i forskjellige land og kontinenter. Vi har også en rekke lokale event i USA, Brasil, Singapore og Storbritannia for å nevne noen.

- Pride kan markeres gjennom året, og i flere byer feires Pride på andre tidspunkt. Det er selvfølgelig viktig at man ikke bare markerer Pride for oppmerksomhetens skyld, men at det ligger noen mer langsiktige tiltak bak som kan fremme et mer inkluderende arbeidsliv. For de som ikke har kommet i gang, er det først og fremst viktig at ledelsen er engasjert og forplikter seg til å jobbe med mangfold og inkludering. For å komme i gang med arbeidet, kan man benytte Pride til å invitere ansatte til en første samtale om inkludering og LHBT for å forstå hva som er viktig for de ansatte. Selve arrangementet kan finne sted senere, men ved å invitere ansatte kan man få med seg støttespillere som ønsker å bidra og kan være med på å forme initiativet. Det finnes også en rekke organisasjoner som holder informative og innsiktsfulle arrangementer, og det kan gi inspirasjon og tilgang på samarbeidspartnere.

- I DNV er mangfold og inkludering innlemmet i selskapets strategi, og ledelsen har dedikert ressurser og tid til tema. Øverste leder adresserer regelmessig mangfold og inkludering i konsernmøter og har forventninger til fremgang. I tillegg støtter han opp om større initiativer og utrykker hvorfor dette tema er viktig i anledning merkedager.

Line Merete Bakke

Line Merete Bakke - Statkraft

- Jeg opplever at det er viktig og at det kanskje bidrar til at ansatte blir litt mer stolt av arbeidsplassen sin. Fordi vi ved å markere Pride tydeliggjør våre verdier og ønske om å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Og dette er ikke noe som vi kan ta som en selvfølge. Etter det som skjedde i fjor sommer i Oslo, ble nettverksgruppen Statkraft Pride & Allies startet. Dette er et medarbeiderdrevet nettverk med kolleger fra ulike land og forretningsområder som jobber sammen for å skape en mer inkluderende arbeidsplass med tanke på seksuell orientering og kjønnsidentitet. Det synes jeg er utrolig kult!

- Statkraft Pride & Allies har mange tiltak på blokka; vi planlegger et Pride Lunch & Learn seminar, vi har laget en kommunikasjonsplan for Workplace for å bygge kompetanse og bevissthet rundt LHBTQ+ tematikk, vi har laget en Pride-quiz og et inclusion moment som vi har kalt "speak up for LGBTQ+ inclusion" til diskusjon i team, og tilgjengeliggjort ulike måter å feire og vise sin støtte: Statkraft Pride nøkkelbånd og Pride Teams-, LinkedIn og Workplace bakgrunner. Videre så har noen kolleger laget et interaktivt kart over lokale Pride aktiviteter på alle Statkraft-lokasjoner (som vi har kalt PRIDEScout map).

- Jeg gleder meg veldig til Pride Lunch & Learn seminaret vårt med Vigdis Bunkholt og Solveig Askjem om hvordan de har kjempet i 60 år for homofiles rettigheter og retten til å elske sin kone.

Tusen takk til våre medlemmer som har tatt seg tid til å dele det viktige arbeidet de til enhver tid gjør for å sikre mangfold og inkludering i sine bedrifter. Vi håper dette har inspirert til å løfte arbeidet i din bedrift!

Aktivitetsplikten

Siden 2020 har de fleste virksomheter vært forpliktet til å rapportere om hvordan de aktivt arbeider for å hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og de andre diskrimineringsgrunnlagene.

Det innebærer plikt til å iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten. Å oppnå et fullverdig inkluderende arbeidsliv for alle mennesker handler om den enkelte ansattes holdninger. Det handler om bevissthet omkring LGBTQI+ utfordringer, stereotyper og stigma.

Her kan du lese artikkelen «Engasjement for Pride er ikke nok».
Artikkelen tar for seg arbeidsgivers plikter i likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet.

Her kan du lese artikkelen «Er du homo eller?»

Les mer Pil