Lykkeligere med jobb

De som er i full jobb er lykkeligere enn de som ikke er det, viser en fersk undersøkelse. På Den internasjonale dagen for lykke er det derfor viktig å trekke frem nettopp arbeidsplassen vår som en viktig lykkefaktor.

Lykke Credit: JLco - Julia Amaral

De som er i inntektsgivende arbeid på heltid er i større grad mer tilfreds med sin livssituasjon enn de som ikke er det. En fersk undersøkelse fra Respons Analyse viser at 3 av 4 heltidsansatte er tilfreds mot 2 av 3 uten inntektsgivende arbeid.
I fjor gjorde analyseselskapet et enda mer detaljert dypdykk i nordmenns lykkefølelse, og fjorårets undersøkelse viste at langtidssykmeldte og uføretrygdede er langt mindre lykkelige enn nordmenn generelt (44 prosent og 56 prosent, mot 7 av 10 i befolkningen generelt).

- Dette viser hvor viktig det er for oss å ha noe meningsfylt å fylle hverdagen vår med, og hvor viktig jobben vår er. Dette tenker jeg underbygger vår kampanje «Jobben din er psykt viktig» hvor vi trekker frem jobben som en viktig arena for god helse, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Når man ser på selve arbeidssituasjonen isolert sett, er det arbeidsglede som i desidert sterkest grad bidrar til lykkefølelse – altså mer enn mestring, mening, kolleger og en rekke andre jobb-parametere.

- Det å ha en arbeidsplass som man gleder seg til å komme til ser ut til å være det absolutt viktigste, men mening, mestring og også autonomi er med på å gi den følelsen av arbeidsglede, så alt henger sammen med alt, sier Bolstad.

Bør holde folk i arbeid

I fjor gjorde analyseselskapet et enda mer detaljert dypdykk i nordmenns lykkefølelse, og fjorårets undersøkelse viste at langtidssykmeldte og uføretrygdede er langt mindre lykkelige enn nordmenn generelt (44 prosent og 56 prosent).

- Når vi samtidig ser at sykefraværstallene i Norge er rekordhøye, og høyere enn i andre land vi kan sammenligne oss med, tenker jeg vi må tørre å stille oss spørsmålet om det alltid er best medisin å sykemeldes fra jobben. Jeg tror vi i langt større grad må se på muligheter for å holde folk i arbeid, sier Bolstad.

Arbeidere med hjelm på hodet som klapper

Bolstad er også opptatt av at det må jobbes med å hindre utenforskap.

- Utenforskap og fattigdom henger sammen med lykke, og fattigdom henger sammen med det å faktisk ha en jobb å gå til. Det å også integrere flyktninger og andre marginale grupper i arbeidslivet, samt å holde sykefraværet nede, er derfor også direkte investeringer i lykke, sier Bolstad.

Lykkeligere enn i fjor

I befolkningen svarer nesten 73 prosent bekreftende på at de har god mental helse, mens bare 64 prosent blant de som jobber mindre enn 50 prosent stilling svarer dette. Tallene fra Respons Analyse viser ingen signifikant forskjell mellom de som jobber og de som ikke har inntektsgivende arbeid.

Både opplevelsen av å lykkes i livet, være tilfreds med livssituasjonen og det å føle seg lykkelig har økt fra i fjor viser tallene.

- Dette tror jeg henger sammen med at det er mye krig og elendighet i mediene, samtidig som det er en rekke oppslag om personer og virksomheter som er i svært vanskelige økonomiske situasjoner. Da blir opplevelsen av egen situasjon relativt bedre – sammenliknet med alle som har det ille, sier daglig leder i Respons Analyse, Anne Gretteberg Meyer.

Dame med penger

Man kan ikke kjøpe seg lykke sies det, men tallene fra Respons Analyse viser at de med høyest inntekt (både husstandsinntekt og personlig inntekt) føler seg langt større grad lykkelige enn de med lavere inntekt. 69 prosent av de med personlig inntekt under 400.000 kroner føler seg lykkelige, mot 85 prosent av de med inntekt over 1,2 millioner kroner.

Våre kommende kurs og konferanser (se mer under Arrangementer)

Medlemsmøte
iconBergen
icon20. august
Kurs
iconLysaker
icon22. august
Kurs
iconLysaker
icon27. august
Konferanse
iconOslo
icon28. august
Fortsatt ikke medlem?

Bli medlem og få tilgang til nyttige fordeler i Norges største HR- og ledelsesfaglige nettverk.

User