Større utfordringer for arbeidsgivere å beholde ansatte

700 000 byttet jobb fra andre kvartal i 2021, til andre kvartal 2022. Med store utskiftninger og lav arbeidsledighet er det stor etterspørsel etter kompetanse. Og virksomhetene sliter med å holde på ansatte, viser en ny undersøkelse fra HR Norge.

Talentledelse 2023 artikkel format

Det siste året har det vært arbeidstakers marked, men nå spår Norges Banks forventningsrapport en liten brems i arbeidsmarkedet fremover. Antall utlyste stillinger går nedover og arbeidsmarkedet er preget av mindre optimisme.

- Vi tror lite har endret seg siden Norges Bank la frem disse tallene. Og selv om vi tror arbeidsledigheten kommer til å stige mer enn tidligere prognoser, må vi ikke la det kamuflere problemet om at det er flere jobber som ser etter mennesker enn omvendt. I tillegg kan vi ikke se oss blinde på gjennomsnitt. Når snittet er så lavt som nå, vil det som regel kamuflere at det er skrikende mangel på noen typer kompetanse, men overskudd på andre, eller at folk ikke bor der jobbene er., sier fagansvarlige i HR Norge, Henrik Øhrn og Sven Iversen.

Undersøkelsen fra HR Norge viser at ni av ti virksomheter mener at kampen om kompetanse har økt og syv av ti mener at det har blitt vanskeligere å holde på den kompetansen de har.

- Det er et tøft marked hvor det både er vanskelig å få tak i og beholde ansatte, så et godt tips er å rekruttere fra et større mangfold og fra et større regionalt område, og ikke minst å utvikle mer kompetanse internt. Virksomhetene må ta en ekstra sjekk på om de trenger å ansette eksternt, eller om løsningen allerede ligger internt, sier Øhrn.

For ifølge undersøkelsen mener også over tre av ti virksomheter at onboarding av nyansatte er en utfordring, ikke minst når det kommer til kostnad og investering av tid. Med intervjuer, oppsigelsestid og onboarding kan man beregne 9-12 måneder før en nyansatt er fullt produktiv.

Tverrfaglig kompetanse blir viktigere fremover

Ifølge HR Norge ligger det store muligheter til å fylle kompetansemangelen med interne kandidater.

- I dagens arbeidsmarked er det viktigere å ha en mer tverrfaglig kompetanse, og dermed ha flere ben å stå på. Ansatte som får prøvd seg innen flere fagområder i virksomheten blir gjerne lenger i virksomheten, og får en uvurderlig kompetanse som gjør at virksomheten er mindre sårbar når det kommer til å fylle kompetansebehov i fremtiden. Virksomhetene bør altså seriøst vurdere om det er bedre å investere i kompetanseheving for medarbeiderne man allerede har enn å starte kostbare eksterne rekrutteringsprosesser, mener Iversen.

Kompetanseutvikling bør ha høy prioritet

Flere virksomheter har tiltak for å beholde sine medarbeidere, som blant annet forbedret læring- og utviklingsmuligheter, forbedret onboardingsprosess, samt å forbedre linjeleders ferdigheter innen personalledelse. Med dagens marked og etterspørsel etter kompetanse bør kompetanseutvikling og talentledelse være av høyeste prioritet.

- De fleste virksomhetene sier i undersøkelsen at de vil ha samme rekrutteringsbudsjett neste år, mens et høyt antall skal øke budsjettet når det gjelder talentledelse. Dette indikerer at antallet ledige stillinger ikke øker, men at det skal satses mer på å beholde ansatte virksomhetene allerede har. Disse tallene er gledelige, sier Øhrn.

Bruken av tilgjengelig datagrunnlag bør styrkes

En tredjedel av de spurte virksomhetene har et potensiale til forbedring i bruken av datagrunnlag for å underbygge beslutninger innen talentledelse. Grunnlagsdata innen områder som; identifisering fremtidige kompetansebehov og tilgangen til denne i markedet, utfordringer med å holde på kompetanse samt kostnader knyttet til eksterne versus internrekruttering med mer.

- Gjennom bruk av data og analyse gir dette nyttig innsikt som igjen bidrar til bedre beslutninger i alle spørsmål som knytter seg til talentledelse, sier Iversen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Henrik Øhrn, fagansvarlig i HR Norge. E-post: henrik.ohrn@hrnorge.no
Sven Iversen, fagansvarlig i HR Norge. E-post: sven.iversen@hrnorge.no

Pressebilde Henrik Øhrn
Pressebilde Sven Iversen

Les flere artikler og få tilgang til rapporten her: