HR Norges Ærespris

HR Norges Ærespris deles ut til personer, grupper eller institusjoner som har bidratt til utvikling av fagfeltet i form av å være rollemodell, etablert fremragende organisatorisk praksis, stått for fremragende forskning eller på annen måte fremmet HR-faget på en særlig fortjenestefull måte.

HR Prisen ble delt ut for første gang under HR Norges årsmøte i 2012.

Styret i HR Norge foretar utvelgelsen.

Tidligere prisvinnere:

2018 - Tor Arnesen
2017 - Tore Wiggo Sørensen
2014 - Jotun - HR konsern
2013 - Åsmund Lunde. Senter for Seniorpolitikk
2012 - Professor Morten T. Hansen

Foreslå kandidater til HR Norges Ærespris her: