HR Norges Ærespris

HR Norges Ærespris deles ut til personer, grupper eller institusjoner som har bidratt til utvikling av fagfeltet i form av å være rollemodell, etablert fremragende organisatorisk praksis, stått for fremragende forskning eller på annen måte fremmet HR-faget på en særlig fortjenestefull måte.

HR Prisen ble delt ut for første gang under HR Norges årsmøte i 2012.

Priskomité er HR Norges styre:

  • Helle Øverbye, Stabsdirektør for mennesker og teknologi , Innovasjon Norge
  • Gro Gotteberg, Chief People Officer, Group People, DNV-GL
  • Geir Haugstveit, HR direktør, OsloMet
  • Olav Hypher, Organisasjonsdirektør, NRK
  • Sumeet Singh Patpatia, Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging hos Schibsted

Tidligere prisvinnere:

2018 - Tor Arnesen
2017 - Tore Wiggo Sørensen
2014 - Jotun - HR konsern
2013 - Åsmund Lunde. Senter for Seniorpolitikk
2012 - Professor Morten T. Hansen

Foreslå kandidater til HR Norges Ærespris her: