Nettverk

Ved å delta i HR-nettverk får du en unik mulighet til å knytte nye kontakter, tilegne deg ny kompetanse, dele erfaringer med andre i samme situasjon, og ikke minst hente ny inspirasjon.

Nettverkets deltakere vil være HR-praktikere i private og offentlige virksomheter som deler de samme utfordringer i jobbhverdagen.

Gjennom nettverket vil du få tips og råd som du og din virksomhet trenger innenfor ditt ansvarsområde. Engasjementet, ideene og kompetansen kan du spre videre i din organisasjon.

Oppstart av nye nettverk:

Oppstart av nye nettverk vil bli publisert fortløpende her.

Gjennomføring av nettverkene

HR Norge administrerer, fasiliterer og bistår med generell støtte til alle møtene. Alle nettverkene begynner med et oppstartsmøte og deretter følger fire nettverksmøter fordelt over ett år. Oppstartmøtene vil foregå i HR Norges lokaler i Akersgata 34. De øvrige møtene vil gå på rundgang blant deltakende bedrifter. På den måten er dette en unik mulighet til å bli kjent med bedrifter og deres HR-praksis innenfor ulike bransjer. Antall deltakere på nettverkene varierer fra 15 til 20 medlemmer.

Hvem kan delta i nettverk?

For at nettverket skal gi best mulig utbytte for deg som deltaker, er det viktig at nivået, erfaringen og utfordringene blant nettverksdeltakerne står godt til hverandre. Nettverksfasilitator har mandat til å tilpasse gruppen i henhold til dette. Det er derfor satt kriterier for hvem som kan delta i det enkelte nettverket.

Gode diskusjoner krever at deltakerne er åpne og fortrolige med hverandre, og det forventes at nettverksdeltakerne selv bidrar aktivt med forslag til fokus, innhold og påvirke nytteverdien av samlingene. Dette forutsetter at alle medlemmene i nettverket er villig til å bidra og dele informasjon.

Målgruppen for våre nettverk er praktikere i HR-avdelinger. Tjeneste- og produktleverandører innen fagfeltet kan derfor ikke delta.

For å delta i nettverk, må du være medlemmer i HR Norge.

Forslag til nye tema?

Vi vurderer å starte opp enda flere nettverk i tiden fremover. Meld inn din interesse for deltakelse og tema her: hrnorge@hrnorge.no