Nettverk

Ved å delta i HR-nettverk får du en unik mulighet til å knytte nye kontakter, tilegne deg ny kompetanse, dele erfaringer med andre i samme situasjon, og ikke minst hente ny inspirasjon.

Gjennomføring av nettverkene

HR Norge administrerer, fasiliterer og bistår med generell støtte til alle møtene. Møtene vil gå på rundgang blant deltakende bedrifter. På den måten er dette en unik mulighet til å bli kjent med bedrifter og deres HR-praksis innenfor ulike bransjer.

Gjennom nettverket vil du få tips og råd som du og din virksomhet trenger innenfor ditt ansvarsområde. Engasjementet, ideene og kompetansen kan du spre videre i din organisasjon.

Hvem kan delta i nettverk?

For at nettverket skal gi best mulig utbytte for deg som deltaker, er det viktig at nivået, erfaringen og utfordringene blant nettverksdeltakerne står godt til hverandre. Nettverksfasilitator har mandat til å tilpasse gruppen i henhold til dette. Det er derfor satt kriterier for hvem som kan delta i det enkelte nettverket.

Gode diskusjoner krever at deltakerne er åpne og fortrolige med hverandre, og det forventes at nettverksdeltakerne selv bidrar aktivt med forslag til fokus og innhold og påvirker nytteverdien av samlingene. Dette forutsetter at alle medlemmene i nettverket er villig til å bidra og dele informasjon.

Målgruppen for våre nettverk er praktikere i HR-avdelinger. Tjeneste- og produktleverandører innen fagfeltet kan derfor ikke delta.

For å delta i nettverk, må bedriften eller du være medlem i HR Norge.

Les mer om Fagnettverk innen arbeidsrett for statlig sektor som har oppstart 29. september.

User

Fortsatt ikke medlem?

Bli medlem og få tilgang til nyttige fordeler i Norges største HR- og ledelsesfaglige nettverk.

Bli medlem nå og få gratis medlemskap ut året, mot binding neste år!

Se medlemsfordeler