Rekruttering - ny forskning innen seleksjonsmetoder med interessante funn

Gjennom mer enn 100 år er det blitt forsket på ulike seleksjonsmetoder. Den best kjente oversiktsstudien er Schmidt & Hunter (1998) som er den som det oftest refereres til av forskere og praktikere når det snakkes om seleksjonsmetodenes prediktive validitet.

Denne studien er et sammendrag av oversiktsstudier gjennom en periode på 85 år.

Schmidt, Oh og Shaffer arbeidet med en oppfølger av nevnte studie som gjorde omregninger av tidligere resultat og oppdaterte orginalkilder for enkelte selek