Hvordan vil rekrutteringen se ut i 2025?

Hvordan får vi tak i og beholder kvalifiserte medarbeidere, og har du kunnskapen og ferdighetene som skal til for å møte fremtidens rekrutteringspraksis med ny teknologi? Ny praksis gir mer automatisering og objektivitet i rekrutteringen.

Etter Covid – The New World of Recruiting 2025

Kevin Wheeler mener at det blir mange endringer i måten vi driver rekruttering på. Ny teknologi, kunstig intelligens der intervjuer og vurdering av kandidater gjøres av en datamaskin, skaper både utfordringer og muligheter.

Wheeler er en kjent entreprenør, strategisk rådgiver og foredragsholder. Hans firma Future of Talent Institute ser på trender og teknologisk utvikling knyttet til rekruttering og arbeidsliv, og hvilke konsekvenser og utfordringer det fører med seg.

– Spesielt vil kunstig intelligens overta store deler av rekrutteringsprosessen. Mer av det vi gjør vil automatiseres. Det frigjør tid for de som driver med rekruttering. Vi har en tendens til å se på Corona som noe negativt, men det har også noen positive konsekvenser. Nå vil mer av jobben med rekruttering bli utført av datamaskinen.

– Istedenfor 3-4 intervjuer, vil det være en serie med AI-intervjuer, gjerne med ett personlig intervju til slutt, sier Wheeler.

Mer objektive prosesser

Han mener at den nye måten å gjøre det på blir mer objektivt for kandidater, og gir mindre administrasjon og tidsbruk.

– I dag er det ofte trege prosesser der ingen får tilbakemelding på intervjuer, og det er mye meninger knyttet til inntrykkene i de personlige intervjuene.

Mens den nye måten å rekruttere på vil være mer objektiv, transparent og effektiv.

– Jeg tror kandidatene er glade for dette også fordi de slipper stresset med flere intervjurunder, og får en mer objektiv prosess. Vi kan unngå fordommene og feilkildene i de tradisjonelle intervjuprosessene.

Tidsbesparende og fleksibelt er det for kandidaten også.

– Mange foretrekker vurderinger online. Det er ikke så stressende og kandidaten blir mer vurdert ut fra deres reelle kompetanse og ferdigheter, sier Wheeler.

Krever nye holdninger og ferdigheter

Wheeler tror at den største utfordringen for mange, særlig eldre som har lagt seg til vaner og bestemte måter å gjøre ting på, er å overkomme frykten for ny teknologi og å utvikle nye ferdigheter og kunnskap for å mestre ny praksis.

– For mange vil den viktigste utfordringen være å overkomme frykten for ny teknologi og mangel på kunnskap. Hele rekrutteringsbransjen og hvordan vi praktiserer rekruttering vil endre seg i fremtiden. Det vil ikke bli lett. Det vil være en helt ny verden enn før. Dette vil kreve at mange slutter å gjøre de gamle tingene de gjorde før, og lærer seg å gjøre ting på en ny måte. Noen vil kjenne på motstand, og måtte jobbe med å akseptere endringene og å lære seg nye ferdigheter.

Noen tips og tanker fra Wheeler:

1 De som jobber med rekruttering må se på holdningene de har knyttet til hva kandidater ønsker, og være mer åpen for det

2 Vi trenger å se på antagelsen om at det tradisjonelle intervjuet er det beste verktøyet for å vurdere en kandidat

3 Vi bør se på hvordan vi kan bruke data mest mulig effektivt

4 Vi trenger å bli mer komfortabel med teknologi – og bryte gjennom frykten for å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder

Kevin Wheeler kommer med foredraget "After Covid – The New World of Recruiting 2025" til Rekrutteringsdagen 2022 som går digitalt 27. januar.

Forside program Rekrutteringsdagen 2022