Ekskluderer komfortsonen din gode kandidater?

Vet du som rekrutterer hvilke strategier og tiltak som må legges til rette for en inkluderende rekruttering? Hva er det dagens arbeidssøkere etterspør når de ser etter en ny jobb og hvordan kan vi utfordre komfortsonen for å benytte oss av hele potensialet i samfunnet? Det er mye arbeidsgiver kan gjøre for å sikre rett kompetanse framover, tiltrekke seg de beste og beholde de du har.

Rekrutteringsdagen 2023 som går både på Thon Hotel Storo i Oslo og live stram 14. februar kan du høre Jyoti Sohal-David fortelle hvordan du kan bygge en bredere talent pool og gir deg strategiske verktøy for å tiltrekke og beholde mangfoldig arbeidskraft.

- Du har startet selskapene Skillhus og Umbrella, hva var bakgrunnen for dette?

- Min mann var inspirasjon til å starte et selskap da det var utfordrende for han å komme seg ut i arbeid. Han søkte på 150 jobber uten å få jobb, men etter iherdig søking og 8 måneder fikk han jobb.
I tillegg hadde vi mange expats i vårt nettverk som var i samme situasjon. Vi hadde flyttet til Oslo og jeg opplevde at gründermiljøet er mer åpent her, så jeg satset som gründer og opprettet selskapet Skillhus. Jeg ønsket å hjelpe andre i samme situasjon, fordi det å ikke komme ut i jobb ofte skaper utenforskap.

- Jeg drev Skillhus i tre år og avviklet dette for å etablere Umbrella. Umbrella er et selskap som skal fungere som en brobygger mellom Norske virksomheter og høyt kvalifiserte innvandrere. I Umbrella får vi inn mange kandidater fra flere kulturer, og mye innput om utfordringer fra flere hold.
Oppfølging av kandidater er veldig viktig for oss, kandidater med etnisk mangfold får tett oppfølging, blant annet med kulturelle workshops. Og vi ser effekten ved at de kommer seg ut i arbeidslivet, når kandidaten får seg jobb innenfor deres kompetanse og fagfelt. Vi legger vekt på kompetansen – å være annerledes er ikke farlig. Å være annerledes må vinkles positivt med fokus på kompetanse, det er veldig nytt i Norge å ufarliggjøre hudfarge og navn og ha fokus kompetansen. Så vi tilbyr ekspertråd rundt inkludering, sier Jyoti Sohal-David.

- Hva er en DEIB spesialist og hvordan jobber denne?

- Dette er veldig bredt område, det innebærer rekruttering, konsulent som er ute i bedrifter og fasiliterer workshop, hjelp til inkluderende rekrutteringsprosesser samt strategi og ledelses programmer. Vi skal fokusere mer på å hjelpe kvinner med minoritetsbakgrunn inn i styrer, disse mangler ofte nettverk eller er i nettverk som med kvinner som ikke har samme bakgrunn eller kompetanse. For flerkulturelle kvinner med høy utdannelse er Norge det mest vanskelige landet å få jobb fordi språk er en hindring. Og virksomhetene sliter med å forstå at disse trenger støtte, de trenger blant annet Norsk kurs for å komme ut i arbeid, sier Sohal-David.

- Flerkulturelle, selv med høy utdannelse, sliter med å komme til intervju og få jobb. Hva mener du er årsaken til dette?

- En rapport gjort av forskningsinstitusjonen Fafo viser at det forekommer diskriminering mot personer med utenlandskklingende navn i arbeidslivet. Bakgrunnen til det er anderledeshet og stereotypier som vi danner oss gjennom medier, tv, aviser og mennesker som vi har rundt oss. Vi danner oss biases/fordommer mot en viss etnisk gruppe ut i fra det du har lest og opplevd. Alle mennesker har ubevisste fordommer og vi må lære oss minimere ved å gjøre oss selv obs på at de eksisterer. Hvilken verktøy kan vi bruker for å skape en inkluderende rekrutteringsprosess. Hvordan kan vi forsikre at kandidatene blir behandlet rettferdig og ut i fra deres kompetanse, Sohal-David.

- Hvordan kan virksomheten komme seg ut av komfortsonen og tenke hvilken kompetanse de har behov for fremover i stedet for navn og hudfarge?

- Det starter med å ufarliggjøre det som er annerledes. Migrasjon i Norge er fortsatt ganske nytt, og vi har dessverre en lang vei å gå. Vi må være nysgjerrige til det som er ulikt oss. Vi må se ut av vårt eget nettverket og bli kjent med andre mennesker som kommer fra andre bakgrunner, perspektiver, verdier og ikke bli blendet av det vi ser i mediene. Ansvaret ligger på hele organisasjonen, men mandatet må komme fra høyere opp nemlig lederne, avslutter Jyoti Sohal-David.

På Rekrutteringsdagen 2023 som går både i Oslo og live stream 14. februar kan du høre Jyoti Sohal-David snakke om:

  • Hvordan kan dere som bedrift nå en bredere talentpool?
  • Hva skal til for å se og forvalte alle dine ansattes ressurser?
  • Få tilgang strategier og verktøy for å tiltrekke og beholde mangfoldig arbeidskraft

Les mer om Rekrutteringsdagen 2023 og se program og påmelding her.

Les mer om Rekrutteringsdagen 2023 live stream og se program og påmelding her.

Forside program Rekrutteringsdagen 2023
Les mer Pil