RE - «rethink, redesign and refresh»

Vi har stått i en tid preget av raske endringer og mye nytenking. Men hva har dette betydd for HR? På HR Forum i november kommer Anne-Marie Andric og skal snakke om HR-transformasjon - hvorfor og hvordan, hvilke lærdommer vi har gjort oss og hvordan fremtidsutsiktene for HR ser ut.

Anne Marie Andric

Andric selv synes HR transformasjon er et slitt uttrykk. Iblant lurer hun på om vi i HR virkelig bruker dette uttrykket riktig og stiller spørsmålet "Har vi ikke transformert oss til å være relevante hele tiden de siste 20 – 25 årene?".

- Trenger vi HR-transformasjon nå?
- HR er til for virksomheten uansett hvordan den ser ut og om virksomheten endres så innebærer det forhåpentlig at HR er med og driver og støtter endringen. Dermed skjer det automatisk en tilpasning av HR-funksjonen i samspill med omverdens og virksomhetens behov.
- Pandemien har snudd opp ned på arbeidslivet vårt og innebærer så klart at også HR har måtte tilpasse seg og tenke nytt i en mye større hastighet enn hva vi har behøvd før pandemien og de forandringer den krevde, sier Andric.

- Hva skal denne transformasjonen innebære?

- Jeg tror samtlige HR-team har måtte tilpasse og justere sin måte å jobbe på under pandemien, også etter den mest akutte krisefasen. Jeg tror tilpasningene har vært ulike ut ifra HR sin rolle i virksomheten, HRs modningsgrad og de generelle leveransene de har i virksomheten.
- Det som har blitt åpenbart for alle – inklusive HR – er hvor viktig HR funksjonen er og hvor smertefullt det er når HR ikke ligger steget foran eller støtter forretningen. Det tror jeg er den største innsikten pandemien har gitt oss, mener Andric.

- Hvordan ser fremtiden ut for HR-rollen ut?

- Fremtiden er lys, utfordrende og morsom for HR! Det har aldri vært mer attraktivt å jobbe med HR. Om ikke annet så ser vi dette gjennom en eksplosjon av HR tjenester og av konsulenter som nå vil inn på HR området, og det er ikke alltid sikkert at de har riktig kompetanse når de begir seg inn på HR sin bane.
- Hvem som helst kan ikke jobbe med HR, det er et yrke og jeg synes at vi i HR mange ganger lar andre ikke-HR utdannede personer høylytt og frekt trampe inn på våre områder.
- Vi i HR må selv bli bedre på å forstå vår egen verdi og hjelpe hverandre å utvikle og sammen drive HR rollen fremover.
Og en gang for alle – slutt å prate om hvilken rolle HR skal ha eller hvordan vi skal transformere oss. Vi skal bare fortsette å gjøre det vi er best på, verne om våre ansatte og støtte og drive forretningen og virksomheten fremover, sier Andric.

- Etter Koronaen, hva har vi lært?

  1. Vi sitter alle i samme båt og vi blir sterkere sammen
  2. At HR gjør en forskjell i virksomheten - på ordentlig
  3. At HR er det morsomste oppdraget - om vi bare gjør det riktig

Anne-Marie Andric kommer til HR Forum i november med foredraget I året preget av RE - «rethink, redesign and refresh».
Les mer om HR Forum 2021 og påmelding her.

Forside program HR Forum 2021

Flere artikler

Dame ved Skrivebord credit Violeta Stoimenova
Strategisk HR
Bør HR innta en ny rolle?
Bør HR innta en ny rolle?
Rob Briner webinar
Strategisk HR
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Martin Cerullo
Strategisk HR
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov