HR Forum 2021

Utfordringer, krav og forventninger til HR og ledere har vært helt uten sidestykke i historien under pandemien. Mange har opplevd slitasje og innovasjon parallelt i et forrykende tempo. Det tar på i lengden – derfor skal høstens HR Forum både i tema og format gi en vitamininnsprøytning for alle som jobber med mennesker og organisasjon!

De hybride arbeidsformene må kontinuerlig utforskes og videreutvikles fremover. Samtidig må virksomheter gjenfinne – og kanskje gjenoppfinne - sin kultur og styrke tilhørighet. Mange spår en ketsjup-effekt; sitter din beste og mest virksomhetskritiske kompetanse løst i organisasjonen? Bli med på HR Forum til høsten og diskuter hvordan vi møter disse utfordringene! Og ikke minst - ENDELIG kan du møte HR-kolleger ansikt til ansikt!

Du får mer av dette:

  • Psykologisk trygghet – hvordan kan vi bygge det?
  • Ny forskning om ulike modeller for hybrid transformasjon
  • Kompetansedreining og intern mobilitet i praksis
  • Hvordan lykkes med kompetansemangfold?

Fullt program lanseres i august. Et spennende knippe av bidragene kan du lese om her:

Kompetansemangfold for fremtiden

Nicolai Tangen

Vi lever i en verden som forandrer seg hele tiden, som krever mer av oss. Nicolai Tangen kom inn som leder i Oljefondet med en imponerende varierte kompetanser og interesser, og setter nå kompetansemangfold tydelig på agendaen for Oljefondet. Sammen med HR-direktør Ada Aass deler han fra arbeidet:

Ada Aass Magnaes• Hva er kompetansemangfold og hvorfor er det definert som kritisk for Oljefondet?
• Hvordan kan en inkluderende kultur hente ut potensialet i virksomheten som fellesskap?

Nicolai Tangen, CEO i NBIM (Oljefondet) og Ada Magnæs Aass, HR-direktør i NBIMHybrid transformasjon gjort smart

Nils Brede Moe

Overgangen til en hybrid arbeidshverdag etter covid-19-pandemien blir en mye større endring enn da alle flyttet hjem over natten i mars 2020. Forsker Nils Brede Moe følger uttestingen av nye modeller til høsten, og vil dele spennende funn.

• Arbeidstakere forventer økt fleksibilitet, noe som gjør organisasjonene mer komplekse
• Ledere føler usikkerhet rundt hvordan de kan lede i en slik verden. Hva blir viktig fremover?
• Hvilke effekter ser man ved testing av nye modeller – hva fungerer godt og hva er vanskelig?

Nils Brede Moe
, sjefforsker ved SINTEF Digital


Livet er et usikkert prosjekt

Invard Wilhelmsen

Pandemien er en kollektiv øvelse i å tåle usikkerhet og risiko:

• Hvorfor går noen inn i offerrollen - og hvordan kan du unngå dette?
• Hva har holdninger å si for hvordan du forholder deg til usikkerhet og endringer?
• Noen råd på veien til deg som leder andre

Ingvard Wilhelmsen
, lege og professor. Grunnlegger av Hypokonderklinikken


Kompetansedreining med hjerte for samfunnsoppdraget

Gunhild Løkkevol

Høy endringstakt påvirker hvordan vi lærer og hvordan vi driver kompetanseutvikling- og vridning. Hvordan skal vi sikre at NAV har sammensetningen av kompetanse og egenskaper som skal til for å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte?

• Hvordan håndterer NAV kompetanseutfordringen?
• Kompetansedreining - økt fokus på relasjonskompetanse
• Hvordan kan vi trigge intern mobilitet og hva lærer vi av det?
• Hva skal til for å få til kultur for kompetansedreining – og er det ulikt i privat og offentlig sektor?
• I hvilken grad tar HR sin egen medisin?

Gunhild Løkkevol, HR-direktør i NAV


Å ta livet av døden

Sigrid Bratlie

Forventet levealder har nesten doblet seg det siste århundret. Likevel finnes det i dag en absolutt grense for hvor lenge det er mulig å leve. Men forskere får stadig mer kunnskap om hva som skjer i en kropp når vi eldes, og selskaper som Google satser milliarder og ansetter noen av verdens klokeste hoder for å finne måter å bremse eller stanse aldringsprosessen på. Hva skjer om vi lykkes med å radikalt forlenge levealderen? Hvilke samfunnsmessige konsekvenser vil det få?

• Hvorfor blir vi gamle og hvorfor dør vi? Hvordan du kan holde deg frisk lengst mulig med livsstilstilpasninger?
• Radikale bioteknologier som genterapi kan potensielt la oss bremse og til og med reversere aldringsprosessen
• Refleksjoner rundt de store spørsmålene - hvor lenge vil du leve? Hvordan skal vi opprettholde velferdsstaten dersom vi får en eldretsunami? Vil det være bærekraftig for kloden? Tør du love evig troskap til ett annet menneske i århundrer?

Sigrid Bratlie
, molekylærbiolog og forfatter


Psykologisk trygghet - fra fine ord til effektivt samarbeid

Bård Fyhn

Hva er egentlig psykologisk trygghet, og hvordan kan vi bygge en trygg kultur i våre organisasjoner? Hør hvordan psykologisk trygghet kan bidra til mer effektivt samarbeid og hvorfor dette er blitt ekstra aktuelt i møte med en ny hybrid arbeidshverdag. 

  • Hvorfor har vi bruk for psykologisk trygghet?
  • Hvordan kan vi bygge psykologisk trygghet ifølge forskningen?
  • Å samarbeide over skjerm - hva gjør det med oss?
  • Hva bør vi tenke på når vi planlegger for trygge team i framtiden?
  • Hvordan kan ledere bygge trygghet rundt seg i praksis?

Bård Fyhn, Ph.D. stipendiat ved Norges Handelshøyskole


Priser
Pris Medlem Ikke-medlem
Pris tom 23. aug 9990 13490
Pris fra 24. aug til 23. sept 10990 14490
Pris fra 24. sept tom 23. okt 11990 15490
Pris etter 24. okt 12990 16490
Grupperabatt for medlemmer
Antall Rabatt
3-5 deltakere 5 %
6-9 deltakere 10 %
10 el flere 15 %

Grupperabatten vi bli trukket fra først ved fakturering.

Utstiller på kompetansetorget?
Ønsker du å være utstiller på kompetansetorget under konferansen, ta kontakt med Kjetil Hovda på tlf.: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Gjennomføring:
For oss i HR Norge er sikkerheten og helsen til våre deltakere, utstillere, foredragsholdere, ansatte og andre involverte av høyeste prioritet. Smittesituasjon, vaksinering, innføring av koronasertifikat og gjenåpningsplaner for Norge følges tett, sammen med retningslinjer fra sentrale og lokale myndigheter. Dette kan også bety begrensning av antall plasser og/eller at vi bruker sertifikat - evt sammen med adgangstesting.

Skulle det vise seg at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre fysisk konferanse, vil konferansen bli digital.

Smittevern:
Vi vil til enhver tid innrette alle smittevernstiltak etter helsemyndighetenes retningslinjer og anbefalinger.
Som deltaker er det viktig at du er frisk når du møter. Føler du deg ikke frisk, anbefaler vi at du tester deg.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 27.oktober 2021. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet. Det samme gjelder dersom man dokumenterer ventekarantene etter testing.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil
Les mer Pil