Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen?

I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske mål må virksomhetene effektivt styre og utnytte den intellektuelle kapitalen i organisasjonen.

Gitt denne viktigheten, hvor gode er virksomhetene (og HR) til å fremskaffe status og rapportere på disse mykere aspektene? Pandemien de siste 18 måneder har kanskje vært en vekker for mange organisasjonen når man tenker tilbake til mars 2020