HRs innvirkning på verdiskapning og effektivitet – RBL Group presenterer HRCS

RBL Group og University of Michigan Ross Executive Education har sammen med 19 HR-foreninger gjennomført the Human Resource Competency Study (HRCS) for åttende gang. I mer enn 30 år har HRCS samlet data om HR-kompetanser og hvordan disse kan skape verdi for alle involverte, samtidig som kompetansene bidrar til å levere på og forbedre forretningsmål og effektivitet.

Den åttende runden av studien ble gjennomført fra medio september 2020 til slutten av februar 2021. Den har avdekket overbevisende innsikt og informasjon om hvordan HRs innvirkning kan nyttiggjøres og samtidig sørge for at resultater er oversa