HR + bærekraft = sant

Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Vi treffes av en tsunami av nye lover og regler for å gjøre samfunnet mer bærekraftig, og det inkluderer hvordan virksomheter sikrer anstendige arbeidsvilkår og at grunnleggende menneskerettigheter ivaretas i hele verdikjeden.

HR Forum i november kommer Ingrid Bjørdal fra Cloudberry Clean Energy for å snakke om hvilke forhold som gjør dette relevant for HR, at man trenger kompetanse i virksomheter med denne bakgrunnen og HR har et selvstendig ansvar for å bidra i bærekrafts arbeidet.

- Det er mye snakk om bærekraft for tiden, hva innebærer bærekraft for dere?

- Jeg jobber i en virksomhet som er grunnleggende bærekraftig. I Cloudberry Clean Energy utvikler og produserer vi grønn og fornybar energi fra vind- og vannkraftverk i Norge og Sverige. Utvikling av mer fornybar energi er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet og sikre tilgang på tilstrekkelig energi. Likevel er bærekraft mer enn dette for Cloudberry. Vi skal også sikre og kontinuerlig forbedre vår positive påvirkning på lokalsamfunn, vår verdikjede og våre eieres investeringer, ikke minst ivareta og utvikle våre medarbeidere. I Cloudberry er vi opptatt av det helhetlige aspektet med bærekraft, som inkluderer mennesker, samfunn, miljø og virksomhetsstyring, sier Ingrid Bjørdal.

- Du snakker om relevante områder innen ESG som treffer HR, hva betyr dette?

- Jeg tenker det er en tosidig jobb for HR. For det første å sikre rett kompetanse innen bærekraft i virksomheten. Dette er en knapphet i samfunnet i dag, og krever både at vi driver med intern opplæring og at vi rekrutterer rett kompetanse. I tillegg har HR et klart ansvar for å bidra til bærekraftsarbeidet i virksomheten som helhet, for eksempel gjennom å påse anstendige arbeidsvilkår og et helsebringende arbeidsmiljø, gjennom å ta ansvar for de menneskelige ressursene i hele verdikjeden, ved å sikre god lederutvikling og god onboarding, og ikke minst gjennom insentivordningene. Det er medarbeidere og ledere som er virksomhetens viktigste ressurser for gjennomføring av bærekraftstiltak i praksis, og da er det viktig at HR bygger dette inn i prosessene sine og sikrer at det er en betydelig del av det som måles og belønnes, sier Bjørdal.

- Hvordan jobber dere internt for å skape lojalitet og engasjement blant ansatte i arbeidet med å være en bærekraftig organisasjon?

- Cloudberry er en virksomhet i stor vekst og utvikling. For oss er involvering og eierskap til målene og tiltakene viktig. Bærekraft er ikke et arbeid som kan ligge hos en stabsfunksjon for å utvikle og rapportere i et vakum. Det er først når hele virksomheten blir involvert, at det gir verdi og vi kan skape reelle resultat. Derfor fokuserer vi på nettopp involvering og ansvarliggjøring av ledere for alle virksomhetsområder, men også samtlige medarbeidere for å sikre at dette er en del av kulturen vår. Det morsomme er at vi ser at de konkrete diskusjonene og involveringen i hva bærekraft er i praksis for Cloudberry skaper stort engasjement og stolthet, sier Bjørdal.

- Hvilke erfaringer har dere gjennom arbeidet med bærekraft, skaper dette konkurransekraft i markedet og ved rekruttering?

- Definitivt. Vi ser at bevisste, kompetente og engasjerte mennesker vil jobbe i et selskap som Cloudberry. Det er en helt klar fordel i rekruttering, og vi tiltrekker oss medarbeidere som brenner for å gjøre en forskjell. Ikke minst opplever vi at fornybarenergi og bærekraft har en stor interesse i markedet. Det er veldokumentert at det å jobbe med noe som er meningsfylt har positiv innvirkning på både ansatte og resultatet til virksomheten, avslutter Ingrid Bjørdal.

Les mer om HR Forum 2022 og se program og påmelding her.

Forside program HR Forum 2022
Les mer Pil