Ansvarlige bedrifter lykkes best

Studier viser at det er de ansvarlige virksomhetene som lykkes best. Det er en sammenheng mellom lønnsomhet og evnen til å prioritere ansvarlige tiltak for mennesker og samfunn i takt med endring og transformasjon.

Laila Pawlak3 jpg

Tanken er å utvikle sterkere bevissthet om suksessfaktorene fra ansvarlig lederskap. Studier indikerer en korrelasjon mellom ansvarlig virksomhet og finansielle resultater sier Laila Pawlak. Pawlak er grunnleggeren av Rehumanize Institute, et innovasjons- og kunnskapssamfunn der de blant annet tilbyr lederutvikling gjennom programmet «Impact Leadership Program».

Pawlak befinner seg i Danmark når vi snakker med henne. Det viser seg at hun er halvt dansk. Hun har røtter både i Danmark og Polen, men har bodd mange år i USA og Storbritannia. Hennes interesse for HR startet da hun tidlig i sin karriere jobbet med HR i en større organisasjon. Hun tror at i fremtiden vil HR få en enda mer kritisk rolle.

– Jeg er veldig interessert i rollen som HR har, og tror genuint på at HR spiller en veldig viktig og aktiv rolle for fremtidens organisasjoner. De går fra en operativ rolle til en mer strategisk rolle med høyt nivå av ansvar, sier Pawlak.

– Det har lenge vært fokus på digitalisering og teknologisk utvikling, men det er ingen digital transformasjon uten transformasjon av mennesker og kultur. HR spiller dermed en nøkkelrolle i bevisstgjøringen av de endringene som pågår nå. Fokuset på teknologi og digitalisering, og endringene det medfører, må gå hånd i hånd med mennesket og kultur. Når organisasjoner modnes, ser vi at det handler mindre om digitalisering og mer om kultur.

Forskningsbasert innsikt om ansvarlige bedrifter

For å lykkes med transformasjon og lederutvikling i fremtiden mener Pawlak at det er helt kritisk å være en ansvarlig bedrift. I en studie de har gjennomført fant de tydelig korrelasjon mellom ansvarlighet og lønnsomhet.

– Dette gjelder mange områder, som miljøhensyn, valg av leverandører, hvordan man tar vare på alle ansatte, og tilrettelegger for menneskelige verdier. Vi vil ikke lykkes med transformasjon og organisatorisk utvikling, uten at vi samtidig ivaretar og utvikler kulturen og menneskene vi ønsker å ha med på laget. For å beholde dyktige talenter og lykkes i fremtiden med alle prosesser fra rekruttering og teknologi, til leder- og kompetanseutvikling, må vi se nærmere på hvordan vi gjør dette.

– Den digitale transformasjonen er ikke den siste transformasjonen vi har sett, det er bare begynnelsen. På et punkt gikk det nok opp for de fleste at den teknologiske utviklingen og endringene slutter aldri. Vi må kontinuerlig følge med, og den teknologiske utviklingen vil bare gå fortere. Verden blir mer kompleks. Vi må sørge for at menneskene behersker dette. Lederrollen må endres, og ledelse slik det var i fortiden er ikke ledelse slik det vil være i fremtiden. Alt har eskalert og en revidert lederrolle er konsekvensen, sier Pawlak.

Fire pilarer som skaper en ansvarlig bedrift

Fremtiden mener hun blir definert av de organisasjonene som forstår hvordan vi navigerer i denne vanskelige tiden, og som klarer å beholde talentene som trengs.

– De mest ansvarlige vil lykkes best – og vil også måtte utvikle seg mer. Det er signaler som peker på at vi beveger oss inn på en ny arena hvor det blir mer komplekst. Mye bevegelse skaper friksjon, og behov for nye måter å operere på.

Hva betyr dette for lederskap og HR? Hva er mulighetene? Hvordan kan vi navigere, og utvikle virksomheten effektivt?

– Spørsmålet vi bør stille oss er på hvilken måte HR kan støtte interne prosesser og styrke ansvarlig lederskap. Vi bør vite hva transformasjon av ledelse og lederutvikling innebærer, og hvilken forskningsbasert innsikt vi har om hvordan man kan bli en ansvarlig og lønnsom virksomhet, avslutter Pawlak.

Hennes råd til HR og operative ledere er å sørge for at man får med seg signalene som indikerer hvilken retning organisasjonen går, forandringer i hvordan vi rekrutterer, driver med lederutvikling, ivaretar ansatte, og alle de globale endringene som påvirker dette arbeidet. I tillegg er det viktig å plassere HR på en strategisk plass i organisasjonen, slik at de har større innflytelse.

På Lederutviklingskonferansen 1. september vil Pawlak si mer om hvordan vi løser fremtidige utfordringer, og hva vi kan forvente av fremtiden. Hun vil dele mer informasjon om studien der de intervjuet hundrevis av ledere og fant det som viser særlig fire pilarer som skaper en ansvarlig bedrift.

Les mer om Lederutviklingskonferansen 2022 og se program og påmelding her.

Forside Lederutviklingskonferansen 2022


Flere artikler

Dame ved Skrivebord credit Violeta Stoimenova
Strategisk HR
Bør HR innta en ny rolle?
Bør HR innta en ny rolle?
Rob Briner webinar
Strategisk HR
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Martin Cerullo
Strategisk HR
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov