Agilt HR er fremtiden

Riina Hellström er en anerkjent Agile HR-spesialist som har jobbet med store globale selskaper med kompleks organisasjonsutvikling. I 2010 startet hun sitt eget konsulentselskap for å drive utviklingen av agile organisasjoner fremover.

Hellström startet Agile HR Community for 5 år siden. Tanken var å kunne hente inn globalt anerkjent Agile ekspertise innenfor HR og organisasjonsutvikling til sine oppdrag. Hun har også skrevet boken Agile HR – deliver value in a changing world of work (2020). Hellström forteller at hun lærte mye fra IT-bransjen og forstod at agilitet kom til å forandre hvordan organisasjoner ledes og struktureres, og leverer verdi.

– Jeg har jobbet mye med store bedrifter og deres endringsprosesser, og elsker komplekse utfordringer og spørsmålene mange moderne organisasjoner har i dag. Vi kurser HR-team og henter ofte inn kompetanse til ulike bedrifter. Vi ser på hvordan HR kan gjøre det i fremtiden, og leverer tjenester med en «walk the talk»-holdning. Vi har erfaringen med å selv lede agilt HR-arbeid i våre egne organisasjoner på fulltid, sier Hellström.

Agilitet handler om prosesser og struktur

– Det er kjempeviktig at agilitet begynner med å se på reisen til kunden eller brukeren. Agilitet er aldri et mål i seg selv, men en måte å komme til målene. Det handler om å levere verdi, ha kunden og brukeren i sentrum, og veldig god kommunikasjon i prosessen. Det handler om hvordan du tar det store prosjektet og skjærer det ned til mindre deler, får feedback på det, og har med brukere og kunder på samskapning i prosessen. Denne stemmen til brukeren og kunden er veldig viktig, presiserer Hellström.

– Agilitet bygger også på team og deres kompetanse. For HR som produserer servicetjenester og performance management-løsninger til medarbeiderne, så handler det om å involvere brukerne og medarbeiderne. Spør ansatte hva de synes, få feedback, gå gjennom og test ut, evaluer inntil ting er modifisert og i henhold til både virksomhetens og ansattes behov. Formålet med agilitet er ofte utvikling og justering av ulike produkter eller service, og struktur rundt det.

Hjertet, hjernen og hender

– God bruk av agilitet leder til fleksible og effektive organisasjoner. Jeg pleier å si at det skal være i takt med både hjertet, hjernen og hendene. Vi trenger å forstå mindsettet, hjernen, med kontinuerlig forbedring og internalisere agile verdisett med hjertet. Man blir bare agil gjennom å agere, derfor hendene. Start, test og prøv, gjennomfør, og se på hva som trenger forbedring. Uten dette er du ikke agil sier Hellström.

– Stopp opp i prosessene, se hva som fungerer bra, og hva som ikke fungerer. Så kan du spørre – hva skal vi endre på i neste uke? Ikke neste år! Agilitet må være i takt med markedet og brukernes behov her og nå.

Hellström sier at mange bedrifter søker seg mot agile modeller fordi deres operative funksjoner ikke lenger er «fit for purpose», de tjener ikke lenger sin hensikt. Planer og prosjekter er utdaterte. De trenger fornying.

– De trenger forandring for å tilpasse seg. HR må passe på å ikke bli en blokkering for fremdrift- de må være tett på markedet og få med seg det som skjer, og som berører virksomheten og ansatte. HR bør sitte ved bordet og bidra til den transformasjonen vi ser, i alle selskaper. Noen er tidligere ute enn andre, men stadig flere tar det til seg, sier Hellström.

Hun mener at «nøkkelspørsmålet» rundt agilitet i HR er hvor lenge du kan stole på den planen du har? De fleste vil se at de kan stole på den maks en måned, kanskje en uke. Beslutningstakten blir ofte for treg. Endringssyklusene er blitt så raske at de med en årlig planeringsfrekvens vil ikke rekke å agere.

Noen råd for å starte med agilt HR

1 Inviter teamene til å lære om agility-tankegangen som et grunnlag. Dette vekker nysgjerrigheten til å prøve å jobbe på nye måter.

2 Prioriter. «Agilister» sier «slutt å starte, begynn med å fullføre». Vi fokuserer på verdier, å få noe gjort, levert og verifisert, sett at det fungerer bra, før vi går videre. Gå gjerne gjennom HR-prosjektlisten din, ha fokus på å virkelig levere de mest verdifulle 50% og stopp eller utsett resten.

3 Samskap og test. Vis alltid modeller eller prototyper til brukere og interessenter, og få tilbakemeldinger. Vi slipper aldri en prosess eller tjeneste før vi har testet det flere ganger. Når det settes i gang, vet vi hvordan brukerne vil ta det i bruk.

4 Få inn åpenhet på tvers av HR-teamet. Visualiser alt pågående arbeid og ha månedlige møter. Bruk diskusjoner til å prioritere riktig, planlegge, bedre samarbeid og forbedring.

5 Velg et utviklingsprosjekt for å prøve ut teambaserte disiplinerte agilitets-metoder. Velg et produkt der brukerens stemme er avgjørende, for eksempel hybrid onboarding. Tren teamet i agilitet og få en profesjonell «agilist» til å støtte teamet i å sette opp prosjektet og gi dem råd. Be prosjektteamet dele sine erfaringer med det bredere HR-kollegiet.

6 Start med en «Design Sprint» der HR-teamet bruker designtenkning for å oppdage ansattes behov og skape en optimal medarbeideropplevelse.

Netflix er et eksempel på en høykompetent bedrift med høytpresterende medarbeidere.

– Vi ble kontaktet av Netflix der de har kreative, intelligente og høytpresterende medarbeidere som jobber i et raskt tempo med høy kompetanse. De trengte struktur og disiplin for å bli enda bedre. De er superdyktige på forbedring og vi lærte veldig mye av å jobbe med dem og de fant verdi i profesjonell agilitet. Vi lærer mye av å se på de raskeste organisasjonene. For de som er tidlig ute så er det mye å vinne på agilitet, avslutter Hellstrøm.

HR Forum i november kan du høre Riina Hellström snakke om hva Agil HR er og hvordan komme i gang i din virksomhet. Og du kan høre Juleah Szopo fortelle hvordan Netflix utformet medarbeidersentrerte løsninger ved å anvende smidig og agilt HR. Szopo har ansvar for læring og organisasjonsutvikling for ansatte og ledere på tvers av Netflix. Hun vil dele erfaringer fra deres reise mot å adoptere en fullstendig agil utviklingsmodell for HR. Med dette vil de designe og utvikle læring, talent management og ansattopplevelser som setter nettopp de ansatte i sentrum.

Les mer om HR Forum 2022 som går 9. og 10. november på Scandic Hotell Fornebu og se program og påmelding her.

Forside program HR Forum 2022