Mindre byråkrati med behovsstyrte tjenester

Med tillit som ledelsesfilosofi står medborgeren i sentrum. Når medborgerens behov blir styrende trengs det mindre byråkrati, og tjenester kan samskapes med de vi er til for. Louise Bringselius har forsket på tillit i offentlig sektor i en årrekke, og vil dele fra sin anerkjente forskning.

Louise Bringselius er førsteamanuensis i management studies og forsker ved Lunds universitet i Sverige. Hun har forsket på offentlig sektor i nærmere 20 år og var forskningsleder i den statlige utredningen Tillitsdelegationen. I januar kommer hun til HR Konferansen for offentlig sektor med foredraget "Brukervennlige tjenester gjennom tillitsbasert ledelse".

- Hvordan fungerer tillit som ledelsesfilosofi i praksis?

- I praksis betyr dette at vi erstatter detaljstyring med tillit til folks skjønn og fokus på nedborgeren, i stedet for å fokusere på rapportering og annet byråkrati. For å lykkes med dette, må vi fremfor alt gjøre tre ting, sier Bringselius.

  1. Rydd opp i alle strategier, policyer, mål og indikatorer, for å skape rom for ansatte.
  2. Lage oppadgående kanaler for ideer og forslag, men også for tilbakemeldinger om styring og rapportering og i tilfelle mistanke om korrupsjon.
  3. La virksomheten forstå at alle er med ledere og derfor forventes å ta et felles ansvar for å utføre oppgaven til borgeren på en god måte.

- Du sier tillitsbygging er et ansvar for alle i virksomheten og at medborgeren står i sentrum. Hva legger du i det å være medborgeren?

- Jeg snakker om medborgeren, men vi kan også si "den vi er til for". Det kan både være private virksomheter og offentlig sektor. I privat sektor brukes ofte ord som kunde eller klient. I offentlig sektor må ansatte i dag se seg selv mer som en partner for medborgerne enn som en portvakt. De siste årene har det vært sterkt fokus på standardisering, der alle får det samme, men det vil ikke være bra for alle medborgerne. Fremfor alt har de av komplekse behov. Derfor må vi tenke på at vi samarbeider om tjenester med medborgeren, basert på hans eller hennes behov. Hvis medborgerne ikke føler at den offentlige sektoren er i stand til å svare på hennes behov, vil tilliten til hele det demokratiske systemet til slutt bli undergravd, sier Bringselius.

- Hvordan må ledelsen jobbe for å få medarbeiderne til å se seg som samskapere i relasjon til medborgerne?

- Det viktigste er å la medborgeren komme inn i rommet, helst personlig. Innbyggernes historier må nå ansatte på alle nivåer - selv på ledelsesnivå og i sentrale staber. Derfor mener jeg for eksempel at medborgere alltid skal bli invitert til å gi sine historier på ledersamlinger. På denne måten minner vi oss selv om hvem vi er her for. Med alt papirhysteriet i dag vil det ellers være lett for byråkratiet å havne i forgrunnen, sier Bringselius.

- Hvordan lykkes med organisasjonsutvikling med utgangspunkt i medborgernes behov?

- Vi må begynne med å analysere hva medborgeren virkelig trenger og hvordan virksomheten møter dette i dag. Vi gjør dette ved å bruke medborgerens egne historier som utgangspunkt for forretningsutvikling, også på ledelsesnivå. Ofte må vi utfordre oss selv til å tørre å tenke radikalt annerledes og gi helt slipp. Så kan vi starte med å teste det i liten skala. Det er ikke nok å sitte med abstrakte planer og strategier. Det er ofte også bra hvis det er mulig å rekruttere borgere med egen erfaring fra klientrollen til virksomheten, for eksempel såkalte topp-pasienter.

- Det har ofte vist seg at det kommer alle til gode når innbyggeren selv har måttet bestemme hvilken støtte denne skal ha. Dette har for eksempel vært tilfelle med «Bosted Først» i sosialtjenesten og «selvvalgt innleggelse» i psykiatrien, avslutter Louise Bringselius.

Les mer om HR Konferansen for offentlig sektor og se program og påmelding her.

Forside program HR Konferansen for offentlig sektor 2021