Er du bekymret for å miste folka dine?

I dagens arbeidsmarked, med rekordhøyt antall utlyste stillinger, er denne bekymringen i alle høyeste grad en aktuell problemstilling. Er dette noe nytt som følge av pandemien? La oss glemme pandemien litt og se tilbake til «normalåret» 2018 og HR-undersøkelsen gjennomført av HR Norge og EY.

Ut døra slutter i jobb

Undersøkelsen tok blant annet for seg temaet «Kampen om talentene eller kampen om alle». Tematikken, funnene og forslag til løsninger er i aller høyeste grad aktuelle i dag.

Hovedfunnene knyttet til temaet var:

  • Kun 32% av store organisasjoner oppga at de hadde prosesser for å identifisere personer med kritisk kompetanse.
  • 74% av de som i stor grad hadde slike prosesser oppga at de klarte å beholde folk som besitter kritisk kompetanse.
  • 48% sa at ansatte forventet transparens i slike prosesser, men b...

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Virksomhetsmedlem?

Jobber du i en virksomhet som er virksomhetsmedlem i HR Norge får alle ansatte tilgang til +artikler og andre medlemsfordeler.

Er du ikke medlem?

Som medlem kan du lese hele artikkelen. I tillegg får du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som hjelper deg i jobbhverdagen.

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens