Lansering av rapporten «HR-undersøkelsen 2018»

I samarbeid med EY har vi gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2018». Rapporten tar for seg dilemmaer knyttet til kompetanseutvikling, oppfølgning av nøkkelpersoner, kontrollmekanismer, samt standardisering av HR-prosesser.

I fjorårets rapport så vi hvordan virksomhetene opplevde de største og tyngste arbeidslivstrendene – digitalisering, fleksibilitet, demografiske endringer samt fokuset på analyser. I årets rapport har vi dykket ned i hva de konkret gjør med det, og hvilke nye dilemmaer og problemstillinger som kommer på banen når arbeidslivet endrer seg.

De fire dilemmaene rapporten diskuterer er:

  • Utvikle kompetanse eller anskaffe ny?
  • Kampen om talentene eller kampen om alle de andre?
  • Behov for styring eller behov for autonomi?
  • Behov for standardisering eller behov for personlig tilpasning av HR-prosesser?

Funn fra rapporten indikerer at mange organisasjoner har kommet frem til gode og spennende løsninger på dilemmaene, men også at mange sliter med å finne balansen mellom virksomhetens, individenes og samfunnets behov.
Utdrag fra rapporten viser at 38% av organisasjonene i mindre grad kartlegger individuelle kompetansegap. Bruken av videreutvikling av medarbeidere som tiltak har falt siden i fjor, og bruken av innleie av arbeidskraft har økt.
Blant store organisasjoner er det kun 32% som har prosesser for å identifisere personer med kritisk kompetanse, og at de som har slike prosesser på plass i større grad klarer å beholde den kritiske kompetansen.
Vi ser også at organisasjonene i gjennomsnitt skårer høyere på bruk av kontrollmekanismer enn på bruk av autonomi, og at de som har lavere grad av autonomi også sliter med å beholde kritisk kompetanse.
Når HR utvikler nye prosesser og HR-tjenester ser vi at 51% kartlegger ansattes behov, og at de områdene som i størst grad har vært gjenstand for standardisering er rekruttering, medarbeideroppfølgning og onboarding. Alle disse eksemplene med funn diskuteres i rapporten, med et konstruktivt blikk på mulige tiltak.

For å lese mer kan du laste ned rapporten her.

HR undersøkelsen 2018
Dokument
HR undersøkelsen 2018
I årets rapport har vi dykket ned i hva de konkret gjør med digitalisering, fleksibilitet, demografiske endringer samt fokuset på analyser, og hvilke nye dilemmaer og problemstillinger som kommer på banen når arbeidslivet endrer seg.