HR-analyser som skaper verdier for virksomheten

– HR-analyser handler om å bruke data og være evidensbasert i arbeidet. Mange ledere og HR-ledere opplever at de stadig skal gjøre mer for flere, for mindre penger. Det er viktig å både gjøre de riktige tingene og samtidig gjøre tingene riktig.

Thomas Rasmussen

Det sier Thomas Hedegaard Rasmussen, ansvarlig for SVP Digital & Automation, People & Culture i det bærekraftige energiselskapet Vestas. Han leder deres Global People Services, digitalisering og analyser for HR, og bistår på mange forretningskritiske områder for å få det beste ut av HR.

– Hvordan kan vi gjøre alt bedre og hvordan kan vi gjøre alt selv? Hvordan kan vi skape bedre opplevelser for ansatte og for firmaet? spør Rasmussen.

Han har sett på hvordan vi kan yte bedre service til en lavere kostnad, gjøre ansattopplevelsen og HR-systemer bedre. Han måler hva som virker rent praktisk, studerer data, bruker surveys og får svar på hva som vil være de beste investeringene for bedriften.

Å prioritere ansattopplevelsen

– Employee Experience gjør tingene lett og intuitivt for brukeren – ikke bare HR-folk. Designet skal ha sluttbrukeren i fokus, ansattopplevelsen og kommunikasjonen skal være super og skrevet av en profesjonell. Vi må gjøre det lett for ledere å gjøre det de skal på HR, så de kan fokusere på kundene. Det handler om «intuitiv self service», forenkle prosesser, og gi dem kompetent rådgivning, forklarer Rasmussen.

Rasmussen har en master- og doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Århus. Han fokuserer på mennesket og har brukeren i sentrum.

– Så handler det om å bruke data og være evidensbasert. Mange ledere og HR-ledere opplever at de har den utfordringen at de skal stadig gjøre mer for flere for mindre penger. Det er viktig å både gjøre de riktige tingene, og samtidig gjøre tingene riktig, og helst begge på samme tid, sier Rasmussen.

Unngå at HR-analyser blir til administrasjon

I en artikkel om HR-analyse i organisasjonsdynamikk som Rasmussen har skrevet sammen med Dave Ulrich (2015) skriver de at analyse av menneskelige ressurser – HR – antas å ha potensial for å gi stor verdi til både toppledere, mellomledere og HR-ledere sine beslutninger. Det vi ofte tror blir til det vi vet gjennom data. Likevel er de bekymret for at analyser kan bli en trend som ikke utnytter sitt potensial.

Det er en viss risiko for at HR-analyser blir til administrative grep snarere enn en investering i HR og menneskelige ressurser. HR-analyser kan hjelpe ledere med å treffe bedre beslutninger.

– HR-analyser kan fortelle lederne hva som virker, hva som vil hjelpe organisasjonen mest, og hjelpe ledere med å ta de riktige beslutningene. Det er bare til å se på Return On Investment i forhold til HR, slik vi gjør på andre områder i virksomheten. Litt mindre gjetting, og litt mer data og evidens, forklarer Rasmussen.

– Å drive med HR-analyser i en bedrift er ikke det samme som å gjøre det på et universitet. Man må hele tiden ha fokus på prosesser og det som skjer i bedriften, bedriftens behov og ansattes opplevelser. Man skal handle og man skal se på de riktige tingene, og finne ut hva som gir mest verdi for bedriften, sier Rasmussen.

Rasmussen sitt råd til ledere og særlig HR-ledere, er å ha et godt nettverk av kompetanse rundt seg å spille på:

  1. Få deg en venn i akademia – for eksempel en på universitetet som studerer HR, som forsker, snakk med dem og få inspirasjon og innspill.
  2. Få en venn som er god på kommunikasjon, en journalist eller lignende som hjelper deg å få frem viktige budskap så de lander godt, enkelt, konkret og to the point.
  3. «Dont let perfect get in the way of good», sier Rasmussen: gjør små forbedringer skritt for skritt, unngå å planlegge for mye, ha kontakt med det som skjer.

Noen ganger blir HR-analyser for mye «innvendig og ut», HR-sentrert, styrt av et senter av akademisk ekspertise som er for fjernt fra virksomheten. Et skifte til «utenfra og inn», med fokus på handlingsdyktig kraftig analyse er nødvendig. Dermed kan HR-analyse tas ut av HR og bli en del av eksisterende end-to-end business analytics. Dette vil føre til mer forretningsrelevante funn og tiltak.

Du kan lese hele artikkelen her: Learning from practice: how HR analytics avoids being a management fad

Rasmussen sitt foredrag hos HR Norge vil handle om hvordan man kan levere bedre service til ansatte gjennom fokus på ansattopplevelsen, og få større utbytte av de investeringene HR gjør. De fleste HR-ledere har den utfordringen at de skal gjøre mer for flere til en lavere kostnad.

Thomas Hedegaard Rasmussen kommer til HR Forum i november med foredraget More HR impact at lower cost.
Les mer om HR Forum 2021 og se program og påmelding her.

Forside HR Forum 2021

Flere artikler

Rob Briner webinar2
HR analyse
Er evidensbasert HR og HR-analyse det samme?
Er evidensbasert HR og HR-analyse det samme?
Dame tenker ledelse
HR analyse
Datadrevne beslutninger og bruk av nøkkeltall
Datadrevne beslutninger og bruk av nøkkeltall
technologysolutions-compressed-50
HR analyse
Hvordan ta kunnskapsbaserte beslutninger
Hvordan ta kunnskapsbaserte beslutninger