Datadrevne beslutninger og bruk av nøkkeltall

Et viktig startpunkt på reisen mot effektiv bruk av HR-analyse er å skaffe seg en god forståelse av HR nøkkeltall. HR nøkkeltall kan blant annet gi oss en god innsikt i hvor effektive våre HR-prosesser er.

I HR-undersøkelsen 2023, gjennomført av HR Norge, så vi at virksomheter som evner å omsette tilgjengelig data til innsikt, anvender denne innsikten for å beslutte HR-tiltak og -handlinger. Samtidig viste undersøkelsen at mange HR-funksjoner