Virksomheter mangler oversikt over kompetanse

En ny analyse gjennomført av Josh Bersin viser at virksomheter har fått dårligere oversikt over hvilke kompetanser og kapabiliteter de egentlig har tilgjengelig. Han hevder årsaken er at medarbeidere i den siste tiden i stor grad har jobbet på hjemmekontor, og at vi over lengre tid har vært altfor opptatt av å tenke på kompetanser som enkeltingredienser fremfor kapabiliteter.

Dette tankesettet har ifølge Bersin ført til at kompetansehevingsinitiativer har gitt virksomhetene mange enkeltingredienser som ikke har økt kapabiliteten i vesentlig grad. Med kapabilitet mener han evnen til å utføre en jobb godt, og han si