Tverrfaglig kompetanseutvikling med brukerdrevet design

Brukerdrevet design, designdrevet innovasjon, tjenestedesign, design thinking er alle navn for utviklingsmetodikk som setter brukerens behov og motiver i sentrum. Arkivverket har oppnådd tverrfaglig læring og utvikling av kultur gjennom å benytte dette i kompetanseutvikling, -og samtidig hatt det skikkelig moro på veien.

Arkivverket har iverksatt designdrevet innovasjonsarbeid for å utforske hvordan de kunne utvikle kompetanse, teste ut og tilrettelegge for nye måter å jobbe på fremover. På HR Norges Kompetansedag 29. september kommer Trine Myren Stenstvedt, kompetanseansvarlig, og Therese Idsøe Bentsen, seniorrådgiver, fra Arkivverket for å fortelle om deres erfaringer.

Hvordan bruke designdrevet innovasjon til kompetanseutvikling

Arkivverket bruker rammeverket fra designdrevet innovasjon. Tankesettet herfra setter brukeren (her den ansatte) i sentrum. De er opptatt av mangfold i perspektiver og har bred medarbeiderinvolvering både med tanke på nivå, fag/organisering, geografi og fartstid i Arkivverket. Arbeidet er forankret i toppledelsen og de har utviklet mye metodisk kompetanse internt.

Et overordnet mål med prosjektet var å jobbe konkret med utvikling og tilrettelegging for nye måter å jobbe på, kombinert med å bygge kompetanse på metodikk og arbeidsformer. Vi hadde også en ambisjon om at arbeidet skulle bidra til å bygge kultur og forberede alle ansatte på nye arbeidsformer samt testing og utforming av nye samhandlingsmuligheter, forklarer Stenstvedt.

Arkivverket tok utgangspunkt i «den doble diamanten» som er en vanlig modell innen tjenestedesign med fire faser; Forstå, Definere, Idegenerere og Prototype. Dette betyr kortfattet at man identifiserer brukernes behov, forstår deres situasjon og forsøker å lage løsninger som imøtekommer disse. - Beslutninger tas på bakgrunn av data og innsikt, noe vi liker veldig godt. Ved at de ansatte kan bidra med å si hvor skoen trykker, tror vi også at vi treffer bedre, forteller Stenstvedt.

-I det konkrete arbeidet jobbet teamet en del i sprint; korte, konsentrerte prosjekter. Å arbeide i sprinter med å teste ideer og måter å utvikle kompetanse på gjør at vi får jevnlige tilbakemeldinger fra de ansatte. Etter hver sprint kan vi evaluere og lære slik at vi blir bedre for hver gang og at vi som organisasjon lærer kontinuerlig gjennom å forstå, utforske, forme og prøve. Med kontinuerlig læring blir løsningene mer gjennomarbeidet, risikoen blir redusert, og resultatet blir bedre. Erfaringen vår er at en del løsninger vi har landet på har vært noe helt annet enn det vi ville tenkt i tradisjonelle utviklingsprosjekter, sier Stenstvedt og Bentsen.

Ha det skikkelig moro

Ved å ha trent på å bruke designdrevet innovasjon, har vi også måtte trene på å tenke utenfor boksen og ikke minst ha det «serious fun». Dette var vanskelig i starten. Det var krevende å stå i det ukjente og ikke vite sikkert hvor vi er på vei. En øvelse vi liker godt er 10-gangen, der vi skal tenke stort og uten begrensninger. Her får de ansatte utfolde seg og kan legge vekk alle begrensninger om kostnader og realisme. Vi tror at når vi tørr å gå den «omveien», blir resultatet bedre, forteller de.

Vi har også jobbet med å lære mer om VR og om hvilke muligheter som ligger i den type teknologi for Arkivverket. Det har vært skikkelig moro!

Hospitering for tverrfaglig læring

Hospitering er et av Arkivverkets innsatsområder innen kompetanse dette året, og det gjennomføres innen rammeverket av designdrevet innovasjon.. I tillegg til å ha flere på utlån, gjennomfører de også hospiteringssprinter for i større grad for å øke kompetansen og legge til rette for å lære mer av hverandre.

Vi har erfart at hospitering er en veldig god metode for å lære om viktige prosesser og ikke minst er det en fin måte å utfordre egne tanker og utforske nye måter å løse en oppgave på. Samlet sett opplever vi at våre designdrevne tverrfaglige prosjekter blant annet har bidratt til bedre og mer samhandling på tvers av seksjoner og fagområder, vi har utviklet mye metodisk kompetanse og felles språk som kontinuerlig brukes i arbeidshverdagen avslutter Stenstvedt og Bentsen.

Les mer om designdrevet innovasjon og se verktøykassen her.

Om du vil høre mer om Arkivverkets spennende prosjekter kan du høre deres foredrag på Kompetansedagen 29.september.
Les mer om Kompetansedagen 2022 og se program og påmelding her.

Forside program Kompetansedagen 2022