Statens vegvesen - Digital på vei

Statens vegvesen har laget et rammeverk for digital kompetanse og gjort en gap-analyse på digital kompetanse blant ansatte. I dette foredraget fra HR-konferansen for offentlig sektor 2022 kan du høre Karianne Dannevig Demarteau fortelle hvordan SVV har jobbet med digitalisering.

Karianne Dannevig Demarteau er seksjonssjef for Kompetanse i Statens vegvesen og snakker om:

  • Hvordan SVV har kartlagt ansattes digitale ferdigheter i en representativ spørreundersøkelse
  • Kravene de stiller til