Kompetansemangfold for fremtiden

Nicolai Tangen, leder i Oljefondet, har satt kompetansemangfold tydelig på agendaen for Oljefondet. I dette foredraget fra HR Forum 2021 deler han, sammen med HR-direktør Ada Aass, fra arbeidet med kompetansemangfold.

I foredraget kan du høre om:

• Hva er kompetansemangfold og hvorfor er det definert som kritisk for Oljefondet?

• Hvordan kan en inkluderende kultur hente ut potensialet i virksomheten som fellesskap?