Hvordan skape en effektiv læringskultur i organisasjoner?

Vi står midt i en læringsrevolusjon der behovet for livslang læring, upskilling og reskilling for virksomheter og individer er viktigere enn noen gang. Det finnes et rammeverk som skaper et sterkt fundament for en god læringskultur.

Pär Lager

Pär Lager har latt seg inspirere av virksomheter som lykkes med å skape en fremragende læringskultur. Dette har han samlet i boken «Upskill og Reskill», for å hjelpe andre organisasjoner med å lykkes.

– Jeg har blitt veldig inspirert av bedriftene som har lykkes med å skape en god læringskultur og studert disse. I tillegg bruker jeg naturligvis mye forskning om temaet. Boken «Upskill og Reskill» handler om alt det fantastiske som hender verden rundt innenfor læring og utvikling.

I boken presenterer han en modell for hvordan bedriftene kan styre og skape en kultur for læring. Han fremhever at det er viktig å drive frem et lærende tankesett og skape en «sense of urgency» for tematikken.

Få en forståelse for verdien av effektiv læring

Noe som kjennetegner organisasjoner som har lykkes med en effektiv læringskultur, er at de vet hvor de er på vei og er samlet om målet, har et lærende tankesett, gjør jevnlig en behovsanalyse av behovet for læring, oppmuntrer til daglig læring, og har tilgjengelig læringsmuligheter.

– Et av de viktigste tipsene mine til bedriftene er å ha en tydelig oppfatning av hvor man er på vei som organisasjon. Det andre er å tenke over hvordan man kan styrke og fremme et «learning mindset» i organisasjonen. Både viljen til læring, og evnen til det. Man må også se på effekten av læring, sier Lager.

Lager er også seniorrådgiver på Försvarshögskolan i Stockholm og har jobbet med læring og utvikling hele livet. Han har hatt ansvar for strategi og forretningsutvikling i ulike bransjer og har dessuten også gitt ut boken Communicative Leadership.

– Jeg bruker mange spennende caser som vi kan lære av. Det finnes mange praktiske tips som andre kan dra nytte av. Dette er eksempler både fra små og store bedrifter, private og offentlige, nordiske og internasjonale.

Utfordringer og potensial

– Det er mange ulike utfordringer for bedriftene. Hvem har ansvaret? Det havner ofte hos HR. Det er viktig å skape en forståelse for behovet for læring, og forståelse for at vi trenger en effektiv læringskultur. Som regel brukes det for lite tid på læring og utvikling fordi man mener annet er viktigere.

– En annen utfordring er naturligvis å forstå hvordan man får dette til. Hva skal vi gjøre og hvordan går vi frem? Hva ser du for deg som behov for kompetanseutvikling i din organisasjon? Vet du hvor dere er på vei og hvordan dere lykkes med en læringskultur?

– Det må settes av tid til en behovsanalyse og settes av budsjetter til dette.

Lager er opptatt av det han kaller «livslang læring», slik at initiativet ikke bare blir noe kortvarig, men skaper varige verdier og livslang læring.

Effekten av læring må være tydelig

– Vi må trene på det vi lærer for å få frem effekten av det. Ny kompetanse må anvendes i praksis slik at det skapes varige verdier og læring. «Hverdagslæring» er noe konkret vi kan måle og se effekten av.

Hvordan motiverer vi til læring og hvordan måler vi effekten?

– Vi kan skape bedre «return on investment» innenfor læring og utvikling i organisasjoner. Det er viktig å se på hvilken effekt vi får ut av trening og læring. Det finnes måter å sikre effekt på, og anvende det man lærer og trener på. Det finnes flere praktiske tiltak for dette, som Lager kommer til HR Norge for å snakke om på Kompetansedagen i høst.

I foredraget på Kompetansedagen vil han si noe om hvordan bedriftene kan gå frem for å skape en effektiv læringskultur og gjøre en behovsanalyse i eget selskap. Han vil snakke om behovet for livslang læring – «upskilling og reskilling», og presentere en modell for læringskultur. I tillegg får de høre om mange spennende caser og eksempler på innovative og effektive læringskulturer.

Pär Lager, forfatter, seniorrådgiver på Försvarshögskolan samt driver podden ”Upskill och Reskill”.

Flere artikler

AI kompetanse credit:Khanchit Khirisutchalual
Kompetanseutvikling
Ferdighetsdrevne organisasjoner i KI-tidsalderen – et strategisk skifte
Ferdighetsdrevne organisasjoner i KI-tidsalderen – et strategisk skifte
Trøtt dame ved PC
Kompetanseutvikling
Kompetansemangel - den største bekymringen til HR-direktørene
Kompetansemangel - den største bekymringen til HR-direktørene
Dame og mann hilser med knoker
Kompetanseutvikling
Virksomheten mangler kompetanse, men ikke jeg
Virksomheten mangler kompetanse, men ikke jeg