Coopskolen - et læringsunivers

Med 27 000 medarbeidere og et stort mangfold av bakgrunner og roller har Coop satt læring høyt på agendaen som en del av sin konkurransestrategi. Men hvordan sikrer man kontinuerlig utvikling med så mange medarbeidere spredt over hele landet, i ulike samvirkelag og i ulike deler av verdikjeden?

Margrete Martin Lysere

Svaret for Coop ble Coopskolen - et læringsunivers som gjennom mikrolæring og elementer fra spillifisering drar læring inn i medarbeidernes arbeidshverdag på en motiverende måte. På Kompetansedagen 2023 kommer Margrete Posti Røed Martin, leder for HR Utvikling og kompetanse i Coop Norge, og deler fra deres læringsunivers.

- Med så mange ansatte, så stort mangfold og roller, hvordan har dere tilrettelagt læringen tilpasset alle disse?

- Vi er jo 27 000 medarbeidere i hele Coop familien, vi er et spennende samvirke som består av 58 samvirkelag. I fellesorganisasjonen Coop Norge er vi organisert med blant annet lager, logistikkfunksjoner, fabrikker og bakerier, så det er mange målgrupper vi skal tilrettelegge opplæring for. Vi i HR skal bidra med å tilrettelegge for kompetanseutvikling som skal løfte hele Coop i Norge uansett om de hører hjemme i butikkene, ledelsen, ledergrupper eller er fagansvarlige. For å klare dette startet vi Coopskolen.

- For å komme i gang med Coopskolen hadde vi et forprosjekt som gikk på tvers av organisasjonen. Hensikten var å finne ut hvordan gjøre læring til konkurransefortrinn. For å få til dette måtte vi løse hvordan opplæring ikke skulle føles som en plikt, men utviklende for den ansatte.

- I første runde har de som jobber i butikk blitt prioritert, det er de som står i kundefront. Så jobber vi oss bakover i organisasjonen. I tillegg må vi inkludere eksterne partnere, vi har blant annet samarbeid med leverandører for å tilby kurs.

- Tradisjonelt har de blitt vant til at de må ha lovpålagte kurs, så vi ønsket å endre tankesettet fra «må gjøre» til å være proaktive og ønske utvikling. Å komme i gang krevde mye innsiktsarbeid. Vi gjorde et forprosjekt som ga oss god innsikt, for hvordan skulle vi nå ut til alle da ikke alle jobber på PC. Vi valgte å gå for en løsning som er tilgjengelig på alle digitale flater, også som en app på mobil, sier Margrete Martin.

- Er det noe av opplæringen felles for alle?

- Ja, vi er veldig opptatte av egenarten som samvirke, vi er eid av kundene. Vi har et medlemsdemokrati for medeierne, og alle ansatte må være klar over dette. Derfor har vi kurs i samvirkets historie fra det ble grunnlagt frem til i dag. Verdiene våre er felles for alle og alle må ha kjennskap til disse – felles for alle er at vi skal sette kunden først i alt vi gjør. Medarbeiderne får en felles intropakke, i tillegg til en grunnopplæring og fagkompetanse basert på hvilken rolle de har. Læringsplattformen tilbyr rolletilpasset og personifisert læring. Det er fordeler og ulemper med dette, for noen blir det mye å sette seg inn i og forandre ikke så mye. Da er det viktig å ha «solgt inn» dette godt nok til at den enkelte forstår verdien både for kundene, seg selv og samvirket, sier Martin.

- Hvilken rolle har HR i dette og hvilken rolle har de respektive lederne for at dette blir en del av kulturen og fungerer?

- Ansvaret for at dette fungerer ligger hos den enkelte leder. HR sin rolle er å være tilrettelegger for lederne, være utfordrende og inspirere til å endre tankegang. Vi må gi de gode verktøy og gi de rapporter om utviklingen underveis og tilrettelegge godt nok til at de blir ambassadører for god læring og utvikling, sier Martin.

- Hvordan har dette blitt mottatt av de ansatte, har de ansvar og krav til egen læring?

- Tilbakemeldingen variere over hele skalaen – dette oppleves veldig forskjellig fra kjede til kjede og hvilken rolle medarbeideren har. Og overgangen er stor fra å gjennomføre noen få lengre kurs i året, til å ta jevnlig mikrolæring. Noe er obligatorisk dette må leder sørge for at gjennomføres, dette kan gjennomføres i arbeidstiden. Det som ikke er så godt mottatt fra alle er at en del spørsmål gjentas i flere omganger, da hender det at noen blir litt lei. Men repetisjon gir læring. En annen utfordringer er at hverdagen er travel så når skal man rekker dette, sier Martin.

- Måler og evaluerer dere effekten av læringen over tid?

- Vi drømmer om å måle en systematisk sammenheng mellom deltagelse i Coopskolen og kundetilfredsheten – det har allerede vist seg at de som har høy andel av medarbeidere inne i læringsportalen er de som presterer godt ovenfor kunder. Målet er å få alle inn på plattformen regelmessig, så de holder seg oppdatert og utvikler seg, avslutter Margrete Martin.

Margrete Posti Røed Martin er leder for HR Utvikling og kompetanse i Coop Norge. Her leder hun et sterkt fagmiljø med ansvar for å tilrettelegge for opplæring for 27000 medarbeidere som er ansatt i 58 ulike samvirkelag. Hele verdikjeden til Coop i Norge har mulighet for faglig utvikling. Som organisasjonspedagog har hun både strategisk og operativ bakgrunn. Hun har mange års erfaring med ledertrening, kompetansestyring og strategisk organisasjonsutvikling. Hun har ledet utviklingsprosjekter blant annet i Utdanningsdirektoratet, NHO og Norsk Industri. I de senere år har hun jobbet i konkurranseutsatte næringer med å gjøre læring til et konkurransefortrinn.

Flere artikler

AI kompetanse credit:Khanchit Khirisutchalual
Kompetanseutvikling
Ferdighetsdrevne organisasjoner i KI-tidsalderen – et strategisk skifte
Ferdighetsdrevne organisasjoner i KI-tidsalderen – et strategisk skifte
Trøtt dame ved PC
Kompetanseutvikling
Kompetansemangel - den største bekymringen til HR-direktørene
Kompetansemangel - den største bekymringen til HR-direktørene
Dame og mann hilser med knoker
Kompetanseutvikling
Virksomheten mangler kompetanse, men ikke jeg
Virksomheten mangler kompetanse, men ikke jeg