Øk din gjennomslagskraft med historiefortelling

I mylderet av informasjon som vi utsettes for, er det vanskelig å nå fram. Historiens kraft er at den skaper indre bilder med budskap som engasjerer og blir husket. Kan du kunsten å fortelle en god historie kan du skape kontakt, innflytelse, gjennomslag og endring.

På HR-konferansen for offentlig sektor 2023 kan du lære hvordan du kan bruke historiefortelling i din kommunikasjon. Dit kommer Hilde Johanne Aafoss og forteller hvordan du kan bruke historiefortelling til å øke din gjennomslagskraft.

- Det er flere grunner til at det er viktig, når vi fletter historier inn i budskapet spiller vi på flere strenger og aktiverer flere områder i hjernen slik at budskapet når dypere inn til de du formidler til.
Vi spiller ikke bare på det rasjonelle, men også det sanselige og emosjonelle slik at vi skaper en opplevelse for mottaker, en annen opplevelse enn bare rene teoretiske fakta.

- Med historier skaper du indre bilder, slik at den som lytter kan levende se for seg det du forteller, budskapet får mye større kraft og kommer sterkere frem.
Når du tør å by på en historie byr du på deg selv noe som skaper tillit og kontakt – ved at du ikke bare formidler noe rent teoretisk.

- Når vi baker et faglig budskap inn i historier blir det så mye lettere for andre å huske det du sier fordi du lager en opplevelse for de som lytter. Du setter informasjon inn i forståelig sammenheng som fører til at mottaker ser for seg det du formidler på en annen måte, sier Hilde Johanne Aafoss.

- Hva er de fire F-er og hvorfor er disse viktige?

  1. Finne historier – du må være bevisst på hva du skal gi i den enkelte historien, bestem målet ditt før du lager historien og finn det fellesmenneskelige i historien.
  2. Forme historien – gi den en form, en begynnelse et midtparti og en slutt. Når du former budskapet, er det lurt å lage flere skisser.
  3. Foredle historien – ha tydelig begynnelse og en tydelig slutt. Forbered deg ved å fortelle historien til de rundt de og hør hva de får ut av historien. Lytterne er ditt viktigste verktøy for å lage en god historie, så sjekk om den stemmer med det du vil de skal oppleve.
  4. Fortell – når du er klar for å finne hvordan du skal fortelle historien må du huske å ha et levende kroppsspråk. Du skaper liv ved å dra frem det sanselige – fortell sanselig, bruk følelser og levende kroppsspråk.

Disse fire punktene er viktige fordi historiefortelling handler om å skape indre bilder for de som lytter, male budskapet med ord. Buker du disse 4 F-er og trener på å lage historier alle kan kjenne seg igjen i, da får du lytteren til å leve med i det du sier og blir følelsesmessig berørt. Vær gjerne personlig men ikke privat når du lager en historie og husk at fortellingens magi ofte ligger i de små detaljene, sier Aafoss.

Les mer Pil
Fortellingens magi ligger ofte i de små detaljene

- Hilde Johanne Aafoss

- Du snakker om 6 typer historier som er viktige å kunne, hvilke historier er dette?

  1. Historier som forteller hvem jeg er – Dette er historier som skaper kontakt og få tillit. Før noen er villig til å lytte til deg, la seg lede av deg eller bli påvirket av deg, trenger de å få en følelse av hvem du er.
  2. Historier som forteller hvorfor jeg er her – For at noen skal få tillit og ønske om å lytte til deg, har de også behov for å vite hvorfor du gjør det du gjør og hva du selv får ut av det. Dette er historier hvor dine intensjoner kommer fram.
  3. Historier om visjoner – skap historie rundt visjonen slik at den kan visualiseres. Hvis du ønsker at andre skal følge deg mot dine mål, er det er viktig å skape historier med tydelige bilder andre kan se og blir inspirert av.
  4. Historier om lærdom – Når du forteller historier setter du informasjon inn i en forståelig sammenheng. Når ferdigheter blir en del av en historie, blir kunnskapen noe lytteren kan se for seg og relatere seg til. Alt blir alt kjedet sammen og du husker bedre. (Eksempel på denne type historier er vandrehistorier og erfaringshistorier).
  5. Historier om verdier i praksis - Verdier blir fort bare flate ord hvis de ikke blir relateres til livet vi lever. En historie gir deg mulighet til å løfte fram egne verdier og relatere de til praktisk handling. Når verdier blir illustrert gjennom historier, blir de tydelige og får mening for de som lytter.
  6. Historier om «jeg vet hva dere tror» - ha noen fortellinger hvor du går lytterne sine fordommer i møte! Hvis du forteller en historie som setter ord fordommene lytterne kan ha til deg og budskapet ditt, tar du brodden av motstanden til de du ønsker å påvirke.

Gode historier som illustrer hvem du er og hvorfor du er her, er gull verdt hvis du virkelig ønsker å påvirke. En personlig historie lar andre se hvem vi er på en langt mer effektiv måte enn noen annen form for kommunikasjon gjør. Hvis et bilde er mer verdt enn tusen ord, er en historie verdt mer enn tusen forsikringer, avslutter Hilde Johanne Aafoss.

Les mer om HR-konferansen for offentlig sektor 2023 som går på Lillehammer 17. – 19. januar.

Forside program HR-konferansen for offentlig sektor 2023