Varsling i arbeidsmiljøsaker

I varslingssaker hvor det påstås dårlig arbeidsmiljø eller fryktbasert ledelse er det stor risiko for at selve håndteringen av saken kan forverre situasjonen. HR-avdelingens rolle er derfor svært viktig.

I dette foredraget fra Arbeidsrettskonferansen 2020 kan du høre Lill Egeland, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig, snakke om:

  • HR-avdelingens rolle – nøytral part eller lederstøtte: Gir jussen veiledning?
  • Hvilken bety