Nyheter i arbeidsretten

Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sentrale rettsregler av betydning for arbeidsgivere. Her får du Kari og Terje fra vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Helmr sitt foredrag fra Arbeiderettskonferansen 2023 om hvordan vi skal forholde oss til nyheter i arbeidsretten og hva vi må forberede oss på at kommer.

I dette foredraget får du en oversikt over hvilke § som har trådt i kraft, hvilke § som trer i kraft og hva som er under behandling.

- Innleie
- Heltidsnormen
- Konsern
- Arbeidstakerbegrepet
- Samlet drøftingsbeste