Nye avgjørelser i vanskelige sykefraværssaker - når er nok nok?

Vanskelige sykefraværssaker er en utfordring for mange arbeidsgivere. De juridiske spørsmålene er gjerne hvor langt tilretteleggingsplikten strekker seg og når arbeidsgivere har rett til å avslutte arbeidsforholdet til en arbeidstaker som ikke kan fylle stillingen sin.

Nå har vi fått to nye lagmannsrettssaker som gir ny veiledning til arbeidsgivere om omplasseringsplikten og om betydningen av utsiktene til fremtidig arbeidsevne. En av disse er på vei til Høyesterett, men begge gir god veiledning til arbeidsg