Lovendringer stiller nye krav til arbeidsgivere

I Hurdalsplattformen satte regjerningen "trygt arbeid til alle" øverst blant sine mål. I etterkant har vi fått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som har som mål å sikre heltids faste stillinger direkte i arbeidsgivervirksomheten, og flere endringer er på trappene.

Håkon Berge

Håkon Berge, Specialist Counsel hos Thommessen, kommer til HR Dagen i Bergen 12. september for å snakke om de nye lovendringene og nye reglene og hvilke krav dette stiller til arbeidsgivere.

- Hva betyr det i praksis at regjeringen i Hurdalsplattformen har satt "trygt arbeid til alle"?

- Dette er et ambisiøst mål, hensikten er å få flest mulig fast ansatt i fulltidsstillinger og rette lovverket i tråd med dette. Den norske modellen som betegner samspillet mellom arbeidslivet, velferdsordninger og økonomisk politikk skal ligge til grunn for bedre påvirkning på arbeidsplassen, sier Håkon Berge.

- Hvilke er de viktigste endringene lovverket i forbindelse med dette?

- Det er særlig tre lovendringer som har fått mye oppmerksomhet
1. Adgangen til å benytte generelle midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder ble fjernet i juli i fjor

2. Fra 1. april i år kom det betydelige innstramninger i muligheten til å benytte innleie fra bemanningsforetak. I mange bransjer har det vært vanlig å basere seg på innleie typisk for å utføre tidsavgrensede prosjekter, men denne muligheten er nå tatt bort.

3. Fra 1. januar 2024 kommer det endringer for ansatte i selskap som tilhører et konsern. Det blir styrkede rettigheter for ansatte som blir nedbemannet, hvor ansatte som blir nedbemannet skal bli vurdert mot annet passende arbeid i hele konsernet og har fortrinnsrett i 12 måneder hvis denne er kvalifisert til en stilling.

Håkon Berge har jobbet med arbeidsrett i nærmere 17 år, og bistår både offentlige aktører og private virksomheter fra en rekke ulike virksomhetsområder. Berges ekspertise omfatter et bredt spekter av arbeidsrettslige emner, så som oppsigelser og avskjed, nedbemannings- og omorganiseringsprosesser, virksomhetsoverdragelser, utforming av arbeids- og incentivavtaler, varslingssaker og granskninger, likestilling og diskriminering, mm. Håkon Berge har særlig kompetanse innen arbeidsrettslig tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

- Hva innebærer regel- og lovendringene for arbeidsgivere, hva må de gjøre når dette trer i kraft?

- Virksomheten må i praksis ha tariffavtale og avtale med tillitsvalgte for å få lov til å leie inn. Ledelsen må samarbeide med tillitsvalgte og fagforeningene, som får en større innvirkning på hvordan virksomheter innretter seg. Har Ikke virksomheten tariffavtale mister de rettigheten til innleie. Da må virksomhetene i stedet vurdere midlertidige ansettelser, entrepriser eller andre løsninger.

- Konsernreglene vil stille en god del krav til gode systemer og prosesser for alle selskapene i konsernet for å fange opp stillingsbehov. Dette arbeidet er også avhengig av hvordan HR fungerer. Har de felles HR for hele konsernet som har oversikt over stillingsbehovene gjør det jobben lettere. Har de egne HR avdelinger i de respektive selskapene vil det kreve god koordinering mellom disse for å avdekke stillingsbehov fremover for å oppfylle kravene i lovverket.

- Det kommer også en del regler gjennom EU direktiver som gjelder tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår, som gjennom EØS avtalen vil påvirke lovendringer også i Norge fremover. Dersom for eksempel EUs vedtakelse av Arbeidsvilkårsdirektivet blir vedtatt, vil dette kunne innebære at de aller fleste arbeidsgivere må utforme nye arbeidsavtaler for sin ansatte, avslutter Håkon Berge.

Flere artikler

Helmr
Arbeidsrett
Ny dom om feriepenger
Ny dom om feriepenger
Benedicte Terje Arbeidsrett 2024
Arbeidsrett
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Kari Andernsen
Arbeidsrett
Behovet for kunnskap
Behovet for kunnskap