Hvordan omstille uten nedbemanning

Ved raske endringsbehov – som pandemien har gitt oss mange eksempler på – må omstilling skje innenfor de eksisterende arbeidsforholdene. Trygghet om hvilke endringer som kan gjennomføres i kraft av styringsretten kan få stor betydning for virksomhetens omstillingsevne. Det kan også redusere behovet for nedbemanning.

Christel Søreide

Arbeidsrettskonferansen 2021 som går digitalt 15. april kommer Christel Søreide og snakker om arbeidsgivers styringsrett og konflikter som ofte oppstår rundt endringer i stilling og øvrige vilkår. God dialog og felles forståelse av behov løser mye, men hvordan gå frem hvis arbeidstaker ikke vil godta endrede oppgaver eller arbeidsvilkår?

- Mange virksomheter har som følge av Korona behov for raske endringer, og en del har benyttet arbeidsgiver styringsrett. Hvilke endringer kan arbeidsgiver foreta innenfor styringsretten?

- Handlingsrommet er større enn mange ledere er klar over! Fastlønnen er det normalt ikke mulig å røre, men arbeidsgiver vil typisk kunne foreta endringer i arbeidsoppgaver og ansvar, endring i avdelingstilknytning og rapporteringslinjer, endringer i ansattgoder, endringer i bonusordninger og visse endringer i arbeidstid. Også avtalebestemmelser vil kunne endres ensidig av arbeidsgiver, såfremt de ikke "særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige" for arbeidsforholdet. Arbeidsgivers adgang til å ensidig endre visse avtalebestemmelser er noe mange ikke er klar over, men her har Høyesterett gitt tydelig veiledning, sier Christel Søreide.

- Hvordan bør man gå frem ovenfor ansatte når man benytter seg av styringsrett for å få forståelse av hvorfor dette gjøres?

- God og tidlig kommunikasjon er også her sentralt – typisk der det gjøres endringer i organisering og oppgaver. Vi mennesker liker ikke å få beskjed om noe i siste liten – da blir det ofte unødvendig friksjon. Og endringer vi forstår behovet og begrunnelsen for er alltid lettere å slutte opp om og bidra positivt til. Rett informasjon, til rett tid og fra rett person er ofte en god huskeregel. Og så bør man jo i enkeltsaker alltid forsøke å bli enige før arbeidsgiver setter hardt mot hardt og gir et pålegg eller en instruks om endring, sier Søreide.

- Hva skjer hvis den ansatte ikke godtar endrede oppgaver eller arbeidsvilkår?

- Det er i denne situasjonen forskjellen på endringer som ligger innenfor versus utenfor styringsretten vil komme på spissen. Endringer innenfor arbeidsgivers styringsrett kan implementeres selv om de ansatte ikke er enige eller godtar. De ansatte må finne seg i endringen og har såkalt resignasjonsplikt. Det er viktig for å unngå anarki på arbeidsplasser og unngå at andre ansatte blir skadelidende. Den ansatte kan ta styringsrettsbeslutningen inn for retten for å prøve gyldigheten i etterkant, og eventuelt få den satt til side. Hvis arbeidsgiver derimot gir en endringsoppsigelse (oppsigelse av stilling og tilbud om ny stilling med endrede betingelser), så kan den ansatte stå i stilling ut oppsigelsestid og eventuelt mens en rettslig prosess verserer. Da kan implementering av endringer ta veldig lang tid, presiserer Søreide.

- Hvilke råd kan du gi til HR og ledere som står i prosess med omstilling og eller nedbemanning?

- Bruk handlingsrommet innenfor styringsretten godt først, slik at nedbemanningsprosessen ikke blir mer omfattende enn høyst nødvendig, avslutter Christel Søreide.

På Arbeidsrettskonferansen 2021 kan du høre Christel Søreide, advokat og partner i Wiersholm, med foredraget "Hvordan omstille uten nedbemanning?".

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program Arbeidsrettskonferansen 2021

Flere artikler

Helmr
Arbeidsrett
Ny dom om feriepenger
Ny dom om feriepenger
Benedicte Terje Arbeidsrett 2024
Arbeidsrett
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Kari Andernsen
Arbeidsrett
Behovet for kunnskap
Behovet for kunnskap