Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 trer nye konsernregler i arbeidsmiljøloven i kraft. Reglene vil blant annet styrke rettighetene til arbeidstakere i virksomheter som inngår i et konsern ved oppsigelse på grunn av rasjonaliserings- og omstillingsbehov. De nye kravene til arbeidsavtalen og reglene om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår som gjelder for alle virksomheter trer først i kraft 1. juli 2024. For arbeidsgivere er det viktig å få oversikt over endringene og få på plass oppdaterte maler og rutiner.

Fortrinnsrett og annet passende arbeid i hele konsernet

Arbeidstakers vern i forbindelse med omorganiseringer, restruktureringer og nedbemanninger blir fra 1. januar 2024 ytterligere styrket ved at arbeidsgivers plikt til