Arbeidsrett - nytt fra lovgiver

Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sentrale rettsregler av betydning for arbeidsgivere. Her får du Kari og Terje fra vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Helmr sitt foredrag fra Arbeiderettskonferansen 2023 om hva som er nytt fra lovgiver.

I dette foredraget med nytt fra lovgiver omtales:

- Innleie
- Heltidsnormen
- Konsern
- Arbeidstakerbegrepet
- Samlet drøftingsbestemmelse benmanning
- Trakassering og verneombudets rolle
- Strengere innholdsk