Arbeidsrett - nytt fra domstolene

Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sentrale rettsregler av betydning for arbeidsgivere. Her får du Kari og Terje fra vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Helmr sitt foredrag fra Arbeiderettskonferansen 2023 om hva som er nytt fra domstolene.

I dette foredraget med nytt fra domstolene omtales:

- HR-2022-1348, rett til å stå i stillingen ved avskjed
- «Tipssaken» 22-078026SIV-HRET
- Andre avgjørelser fra Høyesterett
- Saker henvist til Høyesterett
- En