Åpenhetsloven - systematisk arbeid og rapportering

Åpenhetslovens regler om løpende aktsomhetsvurderinger og informasjonsplikt gjelder allerede fullt ut, men første lovpålagte redegjørelse for dette arbeidet er 30. juni i år. I dette webinaret får du oversikt over reglene og forståelse for hva du må gjøre for å bli «compliant».

Åpenhetsloven gjelder direkte for ca. 9 000 norske virksomheter, og enda flere virksomheter berøres indirekte, som leverandører eller forretningspartnere. I selskaper uten en egen compliance-avdeling, havner åpenhetsloven ofte på pulten til H