Kurs

Strategisk og dynamisk kompetanseutvikling i praksis

Dette er et praksisnært kurs som tar for seg kompetanseutvikling i arbeidslivet fra A-Å.

Du får faglig påfyll, reelle caser fra norske virksomheter, erfaringer fra de andre kursdeltakere og tilgang til metoder, verktøy og maler som du kan bruke i egen virksomhet etter kurset. Kurset er praktisk rettet og teoretisk forankret.

Hva lærer du?

  • Sammenkobling av virksomhetsstrategi og kompetansestrategi
  • Kompetanseanalyse på organisasjons-, avdelings- og teamnivå
  • Strategisk kompetansestyring og dynamisk kompetanseledelse
  • Utvikling av kompetansestrategi med fokusområder og tiltak
  • Utvikling av læringskultur med klima, tid og rom for utvikling
  • Arenaer, metoder og verktøy for læring og mobilisering av kompetanse
  • Oppfølging og drift av kompetanseprosesser i det daglige
  • Metoder og verktøy for måling av kunnskapsorganisasjoner

Målgruppe:

Kurset passer for deg som jobber med strategisk og operativ kompetanseutvikling i alle typer virksomheter, og som ønsker å systematisere og videreutvikle dette arbeidet. Det er aktuelt både for ledere på alle nivå, og ledere og spesialister innen HR. Kurset krever ingen forkunnskaper, men deltakerne oppfordres til å sette seg inn i virksomhetens strategi på forhånd og gjerne også ta med seg denne på kurset. Deltakerne oppfordres også til å ta med konkrete spørsmål og problemstillinger som kan diskuteres på kurset.

Detaljer

Åpne alle

Kursholder:
Olav Johansen
er førstelektor ved Høyskolen Kristiania og Universitetet i Sørøst-Norge. Han underviser, holder kurs og skriver fagbøker innen et bredt spekter av HR- og organisasjonsfag. Hans spesialfelt er kompetanseutvikling, lederutvikling, forhandling og påvirkning. Han har 15 års renyrket erfaring fra næringslivet, før han begynte i akademia i 2013 og nå kombinerer det praktiske og akademiske. Han er utdannet Cand.Paed. ved Universitetet i Oslo med spesialisering i undervisning og ledelse, og har etterutdanning i organisasjonspsykologi fra BI. Johansen har også etablert og drevet Senter for erfaringsbasert ledelse, som nå er fusjonert med Knowledge Management Company.