HR Forum 2024

HR Forum er arenaen for deg som jobber med å utvikle virksomheter gjennom HR og ledelse. Årets konferanse speiler tiden og det blir også i år to dager med fokus på de viktigste temaene og trendene. I tillegg skal vi lære av hverandre og bygge nettverk. Dette blir både lærerikt og morsomt – det kan du ikke gå glipp av!

Norsk arbeidsliv er ikke lenger bare preget av konstant endring, men av kontinuerlig og overlappende disrupsjon. Før vi får sjansen til å svare på én, blir vi truffet av en annen. I en slik kontekst møter virksomhetene og dens ansatte en rekke nye strategiske og ledelsesmessige utfordringer. Ikke bare skal vi finne nye måter å jobbe og samarbeide på, vi skal ta i bruk ny teknologi, ha de ansatte med på endringene, bygge trivsel og forebygge sykefravær, og få et arbeidsliv som skal romme flere generasjoner på samme tid enn noen ganger før.

Vi gleder oss til å invitere deg til årets HR Forum og her er noen smakebiter av det du kan bli inspirert av:

 • World Economic Forum om de viktigste trendene for arbeidslivet fremover
 • Å lykkes i den nye normalen gjennom å bidra til ansattes resiliens
 • 5 klassiske utfordringer i norske ledergrupper, og hvordan håndtere dem
 • En giftig stresscocktail, hvordan navigere for å forebygge stress
 • Effektivt samarbeid i en kompleks og foranderlig verden

Vi jobber fortsatt med utvikling av programmet, og lansering av fullt program blir i august.

Kompetanser for fremtidens arbeidsliv

Børge Brende

World Economic Forum (WEF) samler ledere fra næringsliv, politikk, akademia og sivilsamfunn, diskuterer og finner løsninger på verdens største utfordringer, inkludert temaer som fremtidens arbeid, bærekraft og teknologisk transformasjon. Her deler president Børge Brende deres viktigste funn og innsikter i hvordan arbeidsliv og kompetansebehov vil utvikle seg de neste fem årene og hvordan sosioøkonomiske og teknologiske trender påvirker fremtidens arbeidsplass

 • Hvilke trender ser vi arbeidslivet og samfunnet stå overfor fremover?
 • Hvilke kompetanser vil vi trenge for å møte dette?
 • Anbefalinger til norske ledere og HR for å være klar for endringen

Brende deltar via live stream.

Børge Brende, president, World Economic Forum

Hvordan gjøre medarbeiderne robuste til å lykkes i «Den nye normalen»?

Costas Markidas

Vi lever i kontinuerlig omveltning. Endringene skjer oftere, fortere og samtidig. For å lykkes som organisasjon må vi bygge robuste og motstandsdyktige medarbeidere, som kan og vil stå i endring, leve med tilbakeslag og komme forbi hindringer.

For å oppnå dette, må vi gjøre bruk av tre strategier, med tydelig fokus på å overbevise og ikke bare «fortelle»:

 • Hva som er «riktig» holdning til disrupsjon og endring
 • Å forstå og bygge på, handler mye om følelser og hvordan dette gjør at vi kjemper mot endring etter endring
 • Å utvikle en kultur og organisatorisk miljø som støtter og ikke begrenser det vi ber kollegene våre om å gjøre

Det er en stor glede igjen å kunne ønske Costas Markides tilbake på HR Forum. Costas er professor, forfatter og en av verdens mest innflytelsesrike akademikere innenfor skjæringspunktet mellom strategi, ledelse, endring og innovasjon. I tillegg er han en glitrende foredragsholder, som formidler budskapet sitt med snert, humor og tydelighet. Han er en rekke ganger kåret til beste foredragsholder på store konferanser over hele verden.

I tillegg til key note vil Costas også holde en delsesjon hvor han vil dykke enda lengre ned i hvordan vi kan skape innovasjon gjennom smidige prosesser, og på den måten også holde den fine balansen mellom autonomi og kontroll.

Innlegget er på engelsk.

Costas Markides, Professor i strategisk ledelse, London Business School

Todelt ledelse gav HR ny rolle og standing

Mariam Hamzaoui

Det stilles mange krav til dagens ledere i en tilpasningsdyktig organisasjon. NAF har gjort mange interne grep og erkjente at det er få som er ordentlig gode på, og motiverte av, både personalledelse og leveranseledelse. Oftest vil det ene gå ut over det andre. Ved å skille personalansvar og leveranseansvar - og legge personalansvaret sammen med HR, har NAF oppnådd en helt annen fleksibilitet, rollemobilitet og tilpasningsdyktighet. For ikke å snakke om at HR har fått en sentral plass i organisasjonen hvor man blir nødt til å «leve som en lærer»… Todelt ledelse er selvsagt ikke en dans på roser, men gjennom foredraget vil du bli kjent med både fordelene og ulempene - sett med NAFs øyne.

 • Utfordringene ved at personal- og tjenesteansvar ligger hos samme person
 • Slik følger HR opp personalansvaret
 • De positive effektene vi har sett av delingen, -og et par utfordringer

Mariam Hamzaoui, Direktør Mennesker i NAF (Norges Automobil Forbund)

5 klassiske utfordringer i norske ledergrupper, og hvordan håndtere dem?

Henning Bang

Vi ser en voksende erkjennelse av ledergrupper er underutnyttede arenaer for verdiskaping i virksomheten, og at flere og flere ledergrupper ønsker bistand til å ta ut mer av sitt potensiale. Henning Bang har, sammen sin kollega Thomas Nesset Midelfart, identifisert fem utfordringer de fleste ledergrupper strever med, og som må håndteres for at de skal utnytte sitt potensiale.

 • De fem klassiske utfordringer vi ser i ledergrupper
 • Tre konkrete grep som ledergrupper kan ta for å imøtekomme dette

Henning Bang, professor i psykologi, Universitetet i Oslo

En giftig stresscocktail

Helle Hein

Vi har en stigende stressepidemi, og fortsetter likevel med å gjøre mer av det som tydeligvis ikke fungerer tilstrekkelig. Ofte forsøker vi å behandle den som rammes av stress, og får overfladisk symptombehandling. Skal vi finne dype løsninger på stress, må vi legge rammene for arbeidet på behandlingsbenken. Det krever et langt mer nyansert syn på stress.

Helle Hein presenterer sin forskning med utgangspunkt i stresscocktailmodellen, som består av tre spesifikke ingredienser som klokt mikset kan bli meningsfull. Men en dårlig miks kan gi en giftig cocktail som kan føre til 4 ulike stressformer med behov for vidt forskjellige løsninger. Griper en feil redskap risikerer en å gjøre vondt verre. Dette har dype implikasjoner for ledere og HR.

 • Et nytt perspektiv på stress, hvor fokus er på konteksten og ikke på den stressrammede
 • Hvordan oppdage stress i tide? Hvilke stressformer overses ofte?
 • Hvordan identifiserer stressformen? Og hvordan håndtere de ulike stressformene når skaden er skjedd?
 • Hvilke spørsmål bør man stille i trivselsundersøkelser?
 • Hva bør en som leder og HR konkret gjøre for å forebygge stress?

Innlegget er på dansk.

Helle Hein, forsker, forfatter, foredragsholder og konsulent

Effektivt samarbeid i en kompleks og foranderlig verden

Alexander Löfgren

Kompleksiteten og endringspresset innen bedrifter, organisasjoner og samfunnet øker stadig. Det pågår kontinuerlig implementering av ny teknologi, omstruktureringer, endringer i regelverk og utvikling av arbeidsmetoder. Evnen til dynamisk å organisere og samarbeide rundt riktige oppgaver og mennesker blir en stadig viktigere forretningsmessig utfordring. Dette foredraget vil gi konkrete tips fra forskningen om kollektiv intelligens rundt hvordan du kan forenkle og skalere samarbeidet i organisasjonen din på en smart måte.

 • HVORFOR krever kompleksitet samarbeid?
 • HVORDAN påvirker vi hverandre for å samarbeide smartere i komplekse oppgaver?
 • HVA må vi fokusere på for å muliggjøre smart samarbeid i stadig endring?

Innlegget er på svensk.

Alexander Löfgren, PhD, forfatter, spaltist, Collective Intelligence Officer i Influence AB

Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Pris fra og med 22. mai til og med 19. august 10400 14200
Pris fra og med 20. august til og med 23. september 11400 15200
Pris fra og med 24. september til og med 28. oktober 12400 16200
Ordinær pris fra og med 29. oktober 13400 17200
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall Rabatt
3-5 deltakere 5%
6-9 deltakere 10%
10 eller flere 15%

Rabatt for virksomhetsmedlemmer
Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi grupperabatt av deltakeravgiften. Hver og en ansatt melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.

Konferanseavgift:
Konferanseavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og dokumentasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 25.oktober 2024. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Grupperabatt:
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer trekkes fra ved fakturering. Hver og en melder seg på selv og vi trekker fra grupperabatten når vi vet hvor mange fra virksomheten som deltar.

Tidligrabatt:
Tidligrabatt blir trukket fra automatisk ved påmelding. Logg inn på "min side" for å se totalprisen.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Gjennomføring:
HR Forum 2024 vil gjennomføres 6.-7. november på Scandic Fornebu. Konferansen streames ikke digitalt. Vi anbefaler derfor at du melder deg på i god tid for å sikre deg plass.

Overnatting og festmiddag:
Ønsker du overnatting på Scandic Fornebu, kan du bestille det samtidig med at du melder deg på konferansen. Prisen for overnatting i standard enkeltrom, inkludert frokost er kr 1550,- pr natt, eks mva. Påmelding til festmiddagen kan du også gjøre når du melder deg på konferansen. Prisen for festmiddag er kr 1300,- pr person eks mva.

Delsesjonsvalg:
Det blir muligheter for å velge delsesjoner når programmet lanseres i august.

Veibeskrivelse til Scandic Fornebu
Adressen til hotellet er Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu.

 • Med bil fra Oslo eller Asker, følg E18 og ta av mot Fornebu/Snarøya. Parkering finner du på enden av hotellet (i kjelleren). Hotellet har automatisk skiltgjenkjenning ved inn og utkjørsel slik at man slipper å betale ved utkjørsel. Man kan betale på nettet via appen Apcoa Flow. Ved betaling via appen kan man få kvittering på e-post.
 • Med tog fra Oslo eller Asker, ta tog til Lysaker stasjon. Herfra kan du ta buss 31 mot Snarøya/Fornebu, buss 31E eller 36E Fornebu Ekspress. Busstoppet heter IT Fornebu. Hvis du kommer fra Oslo lufthavn Gardermoen, kan du også ta flytoget til Lysaker stasjon. Du kan videre ta buss 31, 31E eller 36E fra Lysaker stasjon til busstoppet IT Fornebu eller taxi.
 • Med buss fra Oslo, ta buss 31 mot Fornebu/Snarøya, buss 31E eller 36E Fornebu Ekspress fra Jernbanetorget til busstoppet IT Fornebu. Bussene går hvert tiende minutt og tar ca. 25 minutter.

Bruk gjerne www.ruter.no for å planlegge reisen.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil
Les mer Pil
Les mer Pil