Velkommen til praktisk kurs i hvordan gjennomføre og presentere mer avanserte analyser basert på HR-data.

Ønsker du å lære mer avansert datanalyse basert på Excel og muligheter for automatisering av datavisualisering samt besvare forretningsspørsmål basert på disse dataene? Dette praktiske kurset vil gi den kunnskap i hvordan gjennomføre og presentere analyser basert på HR-data.

Som deltaker vil du få:

  • En innføring i sammenhengen mellom strategi og gjennomføring av analyser
  • En innføring i bruk av modeller og automatiseringsmuligheter gjennom bruk av pivottabeller i Excel og kobling mot dashboard i Powerpoint
  • En innføring i statistikk; deskriptiv statistikk, korrelasjons- og regresjonsanalyse
  • Bearbeide et datasett med HR-data i Excel ved hjelp av avanserte funksjoner i dataanalyse-tillegget i Excel

Kurset passer for deg i HR som har noe erfaring med bruk av modeller og pivottabeller i Excel, men ønsker å lære deg å analysere og fremstille data på en mer effektiv måte. Kurset legger opp til aktiv involvering av deltakerne gjennom hele dagen, med arbeid både individuelt og i grupper.

HR-analyser del 2 kan tas alene, eller i kombinasjon med HR-analyser del 1 Dersom du ønsker å delta på del 1 og del 2, melder du deg på begge separat. Prisen for todagerskurs er kr. 8.950,- for medlemmer og kr. 12.650,- for ikke-medlemmer. Prisen vil korrigeres etter påmelding.

Kurset er lagt opp til Excel på PC, ikke Mac.
I kurset fokuseres det ikke på avansert funksjonalitet i Excel. Kurset er lagt opp til bruk av Excel og Powerpoint på Windows PC, ikke Mac. Alle deltakere har Excel installert.

Egen PC med Excel installert må medbringes til kurset.

Kursholdere

Lina Alsvik

Lina Alsvik har bakgrunn innen organisasjonspsykologi og statistikk. Etter syv år i en ren HR-analyse- og teknologistilling i Norsk Hydro, jobber hun nå som HR Business Partner i VG og er nødt til å tenke nytt rundt hvordan man kan prioritere HR-analyse i hverdagen.

Sven Kinden Iversen

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har i tillegg en master i kunnskapsledelse fra Nord Universitet.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter, blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres/betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no