Velkommen til kurs med praktisk øvelse i hvordan gjennomføre og presentere analyser basert på HR-data.

Din virksomhet har kanskje en del HR-data tilgjengelig som dere ønsker å dra nytte av, men du vet ikke helt hva dere kan bruke dem til. Ønsker du å lære grunnleggende Excel-funksjonalitet og visualiseringsteknikker som kan gjøre dere i stand til å besvare forretningsspørsmål basert på disse dataene? Dette kurset vil være en praktisk øvelse i hvordan gjennomføre og presentere analyser basert på HR-data.

Vi vil ta utgangspunkt i et analysespørsmål og sammen stille hypoteser som kan besvare dette. Som deltaker vil du lære å:

  • Bearbeide et datasett med HR-data i Excel ved hjelp av funksjoner og formler som vlookup, logiske tester, search and replace og annen grunnleggende Excel-funksjonalitet.
  • Teste hypoteser ved hjelp av fargekoding, pivottabeller og beregning av korrelasjoner i Excel.
  • Fremstille, visualisere og kommunisere analyser på en pedagogisk og tydelig måte.

Kurset passer for deg i HR som har noe kjennskap til Excel men ønsker å lære deg å behandle og fremstille data på en mer effektiv måte. Kurset legger opp til aktiv involvering av deltakerne gjennom hele dagen, med arbeid både individuelt og i grupper.

HR-analyser del 1 kan tas alene, eller i kombinasjon med HR-analyser del 2 Dersom du ønsker å delta på del 1 og del 2, melder du deg på begge separat. Prisen for todagerskurs er kr. 8.950,- for medlemmer og kr. 12.650,- for ikke-medlemmer. Prisen vil korrigeres etter påmelding.

Kurset er lagt opp til Excel på PC, ikke Mac. I kurset fokuseres det ikke på avansert funksjonalitet i Excel. Kurset er lagt opp til bruk av Excel og Powerpoint på Windows PC, ikke Mac. Alle deltakere har Excel installert.

Egen PC med Excel installert må medbringes til kurset.

Kursholder

Lina Alsvik


Lina Alsvik
har bakgrunn innen organisasjonspsykologi og statistikk. Etter syv år i en ren HR-analyse- og teknologistilling i Norsk Hydro, jobber hun nå som HR Business Partner i VG og er nødt til å tenke nytt rundt hvordan man kan prioritere HR-analyse i hverdagen.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter, blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres/betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no