Konferanse

HR Analyser 2024 - Live stream

HR Analyser 2024 494x389 live stream Ny landingsside
HR-analyser er tilbake! Nå setter vi fokus på kunstig intelligens (AI) og dens rolle i HR-analyse.

15. oktober får du mer av dette:

 • Hva ligger i HR-analytiker-rollen nå og fremover?
 • Hvilken påvirkning har kunstig intelligens på HR-analyse?
 • Hvordan kan du bruke strategisk storytelling for at virksomheten skal ta i bruk innsikten?

Fullt program kommer i midten av august.

Her er noen smakebiter fra programmet:

Gode spørsmål og formulering av hypoteser

Lina Alsvik

Et av de hyppigste spørsmålene virksomheter stiller seg når de starter opp med HR-analyse er: «hvilke analyser burde jeg gjøre?» Svaret på det er dessverre så enkelt som: "det kommer an på hva din virksomhet prøver å oppnå". Det er avgjørende å ta utgangspunkt i problemstillinger som er av strategisk og forretningsmessig betydning.

 • Hva er gode spørsmål ut fra virksomhetens strategi?
 • Hva kjennetegner gode hypoteser?
 • Få praktiske eksempler på relevante HR-analyser, og forståelse for hvorfor det vil variere mellom virksomheter

Lina Alsvik, HR-sjef i VG

Generativ kunstig intelligens og HR-analyse

Jarle Hildrum

Hvilke nye muligheter bringer utviklingen av generativ kunstig intelligens i møtet med HR-analyse? For å belyse mulighetsrommet vil Hildrum ta oss gjennom følgende:

 • Hvordan kan generativ AI bidra i utførelsen av hovedprosessene av HR-analyse – fra problemformulering til kommunikasjon av resultater?
 • Hvilke nye former for risiko oppstår når generativ AI tas i bruk i HR-analyser?
 • Praktiske eksempler fra norske og utenlandske virksomheter

Jarle Hildrum, PhD, direktør i Human Capital i Deloitte

Personvern og AI Act i møte med HR-analyser

Thomas Braut Svendsen

Personvernreglene (GDPR) påvirker hvordan vi kan gjøre HR-analyser. I takt med at vi har fått mange nye verktøy bygget på kunstig intelligens, kommer EU med et nytt, omfattende regelverk. AI Act har som mål å regulere bruken av kunstig intelligens for å sikre at AI-systemer er trygge, transparente og i tråd med europeiske verdier og rettigheter.

 • Hvilke personvernregler må etterleves i arbeidet med HR-analyser i din virksomhet?
 • Hva er viktige sjekkpunkter?
 • Vil den nye AI-forordningen påvirke bruken av kunstig intelligens i HR-analyser?

Thomas Braut Svendsen, partner og advokat i Helmr

Priser
Kategori Medlem Ikke-medlem
Ordinær pris 3800 7600
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 10 %

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 10 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Passer ikke datoen?
Du kan likevel melde deg på Live stream og få tilgang til opptak av streamen i etterkant av konferansen. Du får tilgang av opptaket i 14 dager. Vi tar forbehold om tillatelse til deling fra den enkelte foredragsholderen. Workshop vil ikke være med på Live stream eller opptak.

Detaljer

Åpne alle