Konferanse

HR Analyser 2024

HR Analyser 2024 494x389 Ny landingsside
HR-analyser er tilbake! Nå setter vi fokus på kunstig intelligens (AI) og dens rolle i HR-analyse.

15. oktober får du mer av dette:

 • Hva ligger i HR-analytiker-rollen nå og fremover?
 • Hvilken påvirkning har kunstig intelligens på HR-analyse?
 • Hvordan kan du bruke strategisk storytelling for at virksomheten skal ta i bruk innsikten?

Fullt program kommer i midten av august.

Her er noen smakebiter fra programmet:

Gode spørsmål og formulering av hypoteser

Lina Alsvik

Et av de hyppigste spørsmålene virksomheter stiller seg når de starter opp med HR-analyse er: «hvilke analyser burde jeg gjøre?» Svaret på det er dessverre så enkelt som: "det kommer an på hva din virksomhet prøver å oppnå". Det er avgjørende å ta utgangspunkt i problemstillinger som er av strategisk og forretningsmessig betydning.

 • Hva er gode spørsmål ut fra virksomhetens strategi?
 • Hva kjennetegner gode hypoteser?
 • Få praktiske eksempler på relevante HR-analyser, og forståelse for hvorfor det vil variere mellom virksomheter

Lina Alsvik, HR-sjef i VG

Generativ kunstig intelligens og HR-analyse

Jarle Hildrum

Hvilke nye muligheter bringer utviklingen av generativ kunstig intelligens i møtet med HR-analyse? For å belyse mulighetsrommet vil Hildrum ta oss gjennom følgende:

 • Hvordan kan generativ AI bidra i utførelsen av hovedprosessene av HR-analyse – fra problemformulering til kommunikasjon av resultater?
 • Hvilke nye former for risiko oppstår når generativ AI tas i bruk i HR-analyser?
 • Praktiske eksempler fra norske og utenlandske virksomheter

Jarle Hildrum, PhD, direktør i Human Capital i Deloitte

Personvern og AI Act i møte med HR-analyser

Thomas Braut Svendsen

Personvernreglene (GDPR) påvirker hvordan vi kan gjøre HR-analyser. I takt med at vi har fått mange nye verktøy bygget på kunstig intelligens, kommer EU med et nytt, omfattende regelverk. AI Act har som mål å regulere bruken av kunstig intelligens for å sikre at AI-systemer er trygge, transparente og i tråd med europeiske verdier og rettigheter.

 • Hvilke personvernregler må etterleves i arbeidet med HR-analyser i din virksomhet?
 • Hva er viktige sjekkpunkter?
 • Vil den nye AI-forordningen påvirke bruken av kunstig intelligens i HR-analyser?

Thomas Braut Svendsen, partner og advokat i Helmr

Workshop: Kræsjkurs i statistisk forståelse (kun fysisk)

Lina Alsvik

En av barrierene for å lykkes med HR-analyser i virksomheten er manglende ferdigheter i statistikk og databehandling. Og til tross for at vi kan få mer støtte gjennom AI, er det fortsatt avgjørende å ha god statistisk forståelse for å kunne samarbeide godt med AI.

På HR Analyser 2024 får du mulighet til å delta på et effektivt kræsjkurs med fokus på:

 • Typer variabler
 • Deskriptiv versus analytisk statistikk
 • Korrelasjon og regresjonsanalyser

Lina Alsvik, HR-sjef i VG

Priser
Kategori Medlem Ikke-medlem
Pris med tidligrabatt til og med 12. august 4900 8700
Ordinær pris fra og med 13. august 5400 9200
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 20 %

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 20 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet. Grupperabatten gjelder kun for virksomhetsmedlemmer.

Det gis ikke rabatt på rabatt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Utstiller på kompetansetorget?
Sikre deg plass - ta kontakt med oss på tlf: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Detaljer

Åpne alle

Benytt deg av tidlig-rabatten!

Meld deg på innen 13. august, og få kr 500,- i rabatt av konferanseavgiften. Tidligrabatten gjelder ut 12. august.