I syv år har mentoring og coaching stått på agendaen hos Leger Uten Grenser for at deres 45000 ansatte skal kunne lykkes bedre. Gode evalueringer og resultater fra ledere og team i ute i felten viser at det skaper en positiv forskjell.

Mange selskaper beveger seg mot nye organisasjonsstrukturer og ledermodeller, og går i retning mot modeller der ledere gir støtte og veiledning, fremfor instruksjon. Hensikten er å styrke medarbeidere i hele virksomheten, og skape en mer engasjert, smidig og innovativ arbeidsstyrke. Samtidig er det også viktig å se på hvordan vi kan bli mer omsorgsfulle, lyttende og guidende i måten vi støtter ledere i virksomheten.

I løpet av de siste syv årene har Leger Uten Grenser investert i interne mentor- og coachingprogrammer for sine ledere globalt (Både ledere, teamledere og globale team). Evalueringene av programmene så langt viser at coaching og mentoring spiller en nøkkelrolle i den pågående transformasjonen av organisasjonen.

Medlemsmøtet vil holdes på engelsk, og du får blant annet høre om:

  • Hvorfor valget falt på coaching og mentoring
  • Hva som fungerte, og ikke fungerte
  • Hvilke resultater kan de vise til i dag
  • Deling av viktige læringspunkter
    • Gi eller få mentoring og coaching? Eller begge deler?
    • Investering i individ, team, eller begge?
    • Investere i interne programmer, eller bruke eksterne partnere og tilbydere?


Program for møtet:

08.00: Registrering

08.30: Faglig program

10.00: Takk for i dag

På møtet treffer du:

Portrett Alan Lefebvre

Alan Lefebvre er leder for Mentoring og Coaching Hub (MCHub) i Leger Uten Grenser i Oslo, en rolle han har hatt fullt fokus på de siste tre årene. MCHub er et globalt center of excellence for mentoring og coaching for organisasjonens 45.000 ansatte. Totalt har han mer enn 15 år bak seg i Leger Uten Grenser, mange av dem internasjonalt. Han har tidligere også jobbet for Røde Kors og Mèdicins du Monde.