– Vil ramme kommunene og unge boligkjøpere hardest

HR Norge forventer et svært krevende lønnsoppgjør denne våren, og mener streikefaren er stor, særlig i offentlig sektor.

Even Bolstad

Teknisk beregningsutvalg la fredag frem sin foreløpige rapport foran årets lønnsoppgjør. Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad forventer et svært krevende lønnsoppgjør – særlig for offentlig sektor og kommunene.

Det er flere grunner til at offentlig sektor – og særlig kommunene vil slite mest i årets lønnsoppgjør.

– Teknisk beregningsutvalg viste at disse allerede har et overheng som gjør at det er mindre til fordeling i potten. Samtidig har vi en eksportnæring som går godt på grunn av valutakursen, og som kan gjøre at vi får en for høy ramme. Dette vil ikke kommunene kunne møte, sier Bolstad.

Undersøkelser fra HR Norge viser dessuten også at kommunene allerede er de som er mest presset når det kommer til utgifter og kostnader. Et tøft oppgjør for kommunene vil igjen kunne ramme alle som benytter seg av kommunale tjenester.

– De som bør skjelve foran årets lønnsoppgjør er derfor kommunedirektørene i norske kommuner, og unge boligkjøpere med høye lån, sier Bolstad.


Teknisk beregningsutvalg la frem sin foreløpige rapport foran lønnsoppgjøret 2024 fredag 16. februar.

Les mer om rapporten fra Teknisk beregningsutvalg her

Holde renta høy

Til tross for lavere reallønnsvekst og mindre å rutte med når man også regner inn rente, skatt og avgifter, mener Bolstad at et for godt lønnsoppgjør faktisk vil gjøre vondt verre for de med høyt boliglån.

– Om rammen i lønnsoppgjøret legges for høyt så vet vi at dette er den største bekymringen til sentralbanksjefen, og vi kan forvente lengre tid med høy rente. Rett og slett fordi henter vi opp for mye av rammen blir det for høy vekstimpuls, på toppen av rause statsbudsjett. Da gjør sentralbanksjefen jobben sin og tråkker på bremsen. Om rammen i lønnsoppgjøret legges for høyt, er det særlig usolidarisk mot de unge som kanskje har kjøpt bolig nylig i håp om at renta snart skal gå ned, sier Bolstad.

Strekk i laget

Bolstad er opptatt av at særlig importindustrien nå tar ansvar og ikke setter rammen for høyt – selv om de har penger til å lønne sine egne.

– Det er en strekk i laget i virksomhetenes lønnsevne. Hvis du driver en eksportvirksomhet nå med lav valutakurs, går det bra med deg. Varehandel og andre med mye import har det vanskeligere. Hvis rammen settes for høyt vil flere, men særlig offentlig sektor, som sysselsetter en tredjedel av alle arbeidstakere i Norge, slite med å holde tritt, sier Bolstad.

HR Norge mener vi må være forberedt på streik til våren.

– Streikefaren er stor, særlig i offentlig sektor. Enhver streik er skadelig for virksomhetene, og for de ansatte. Dessuten rammes i stadig større grad tredjepart, som de som har barn i skolen og andre som er avhengige av at samfunnet fungerer, sier Bolstad.

Les også:

Dyrtid rammer alle, men sentralbanksjefen fortjener en hyllest

Fire argumenter mot firedagersuke

HR Norges lønnsrapportturné 2024

Medlemsmøte
iconBergen
icon20. august
Kurs
iconLysaker
icon22. august
Kurs
iconLysaker
icon27. august
Konferanse
iconOslo
icon28. august