Verdensdagen for psykisk helse 2020 – hvordan forebygge

Lørdag settes åpenhet rundt psykisk helse på agendaen i hele verden. Dette temaet har økt i aktualitet i løpet av de siste årene, men spesielt i år med Covid-19 som bakteppe der mange opplever redusert kontakt med venner og kolleger, nye måter å jobbe på, usikre jobber eller frykt for smitte.

Avisene har igjennom det siste halve året presentert stadig nye og viktige funn om hvordan nordmenn takler lockdown, smittefrykt, ensomhet på hjemmekontor eller generell uro for fremtiden. Det er på mange måter et stort sosialt eksperiment vi nå er med på - arbeidslivet tilpasser seg og gjør grep, og medarbeidere må «henge med». Det en fremdeles en god stund til vi ser de langsiktige effektene. Hittil har rådene og tiltakene som har vært omtalt virket fornuftige å følge selv om mange ledere rapporterer økt press fra alle kanter – også om oppfølgning av egne ansatte.

Åpenhet rundt psykisk helse har vært et vanskelig tema fordi det ofte forutsetter trygghet i relasjoner og at det finnes rom for å ha dialog om dette.

HR Norge har publisert en rekke artikler som tar opp temaet psykisk helse og hva virksomhetene gjør for å redusere det som ser ut som en økning i antall mennesker som rapporterer utfordringer. Én side av saken handler om å hjelpe de som allerede er utsatt – en annen side handler om praksiser som hindrer at flere kommer i risikosonen eller at den generelle arbeidsgleden reduseres. Nedenfor finner du noen gode artikler og videoer som viser hvordan virksomheter og fagfolk som har dette på agendaen håndterer det og hva vi bør tenke spesielt på.

 1. Intervju med Lisa Vivoll Straume (doktorgrad i psykologi) om hvordan vi ivaretar psykisk helse
 2. Intervju med Kristin Flagstad om hvordan «grille» ledere i å forebygge og få ned sykefravær.

Bruk anledningen - ta ansvar for inkludering i arbeidsmiljøet

Et godt arbeidsmiljø er ikke bare viktig for den enkelte, men også for mestring og prestasjoner. Det er selvsagt en spiral der det ene bygger på det andre, og akkurat nå føler mange på utfordringene. Det blir mørkere rundt oss, sosiale bånd er (midlertidig) redusert, og mange opplever at mulighetene for å se og høre eller selv bli sett og hørt ofte renner ut i sanden i en mer digitalisert verden der tiden ikke strekker til. Det vil si – mulighetene er der – men vi må ta mer ansvar for å gripe dem selv, og være mer aktive i å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Hensikten med verdensdagen er å sette fokus på et område som lett blir gjemt og glemt, med oppfordring til den enkelte av oss om å ta de første skrittene.

Tips til ledere:

 • Legg til rette for sosial digital inkludering
  Ta 1-1 med dem du har ansvar for, hyppigere enn vanlig
 • Tenk arbeidsgrupper når du organiserer arbeidet
  Da får du sosial kontakt mellom medarbeiderne som bonus
 • Skap uformelle møteplasser med takhøyde for å også snakke om vanskelige ting

Fem tips til medarbeidere:

 • Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
 • Lytt til andre. Vis interesse for andres arbeid.
 • Vær romslig. By på deg selv og skap trygghet og takhøyde.
 • Verdsett åpenhet. Snakk sammen.
 • Ta ansvar. God tilrettelegging er et samarbeidsprosjekt.

Les mer:

https://verdensdagen.no/

https://verdensdagen.no/arbeidsliv/