Arbeidsgiverne og lederne har en rolle i å både forstå hva som skjer med medarbeiderne i denne krisen og i å ivareta medarbeidernes psykiske helse. I denne webcasten treffer vi Lisa Vivoll Straume, som har en doktorgrad i psykologi og som er i