Hvordan ivareta psykisk helse akkurat nå

Nå er det mange som føler på uro og usikkerhet knyttet til fremtiden. Vi står ovenfor en ny hverdag og jobbtryggheten som gjør at vi kjenner en nødvendig stabilitet er for flere av oss plutselig revet bort. I tillegg er mange bekymret for egen og andres helse som også kan føre til grubling, bekymring og en følelse av håpløshet.

Arbeidsgiverne og lederne har en rolle i å både forstå hva som skjer med medarbeiderne i denne krisen og i å ivareta medarbeidernes psykiske helse. I denne webcasten treffer vi Lisa Vivoll Straume, som har en doktorgrad i psykologi og som er i