Psykologisk trygghet er ferskvare

– Vårt viktigste konkurransefortrinn er menneskene i organisasjonen. Man må faktisk investere i dem, sier Kristine Laugen i Tryg, som har satt forskningsbasert kulturbygging i system.

Kristine Laugen

Også i forsikringsbransjen slår endringstakten stadig høyere. – Når vi jobber med endring, så vet vi at det er avgjørende å få med seg menneskene i organisasjonen. De er vårt viktigste konkurransefortrinn. Det holder ikke å prate om det, man må investere i dem, understreker Laugen.

Kontinuerlig jobbing
Hun er seksjonsleder for Skade, Salg og Service i Tryg. Hit kom hun for et år siden, etter å ha jobbet med kultur- og organisasjonsutvikling i DNB. Laugen bidrar på Kompetansedagene med foredraget «Psykologisk trygghet – har vi tid til det?».

Hovedbudskapet er at det må vi. For vi trenger ikke bare faglig påfyll, men også den kompetansen som gjør oss til gode ledere og kolleger. Og da holder det ikke å «gjøre noe kult», en gang iblant. – Kulturbygging og psykologisk trygghet er ferskvare som det må jobbes med kontinuerlig, sier Laugen.

Case-trening
Tryg hadde en forholdsvis ny direktør, en fersk ledergruppe og en ny målsetning om at kundesenteret for privatmarkedet skulle bli Norges beste. Det lå altså til rette for å tenke og å handle nytt.

En prosjektgruppe ble satt ned for å lage en plan for organisasjonsutvikling. Et naturlig fokusområde var lederutvikling. – Både for den enkelte leder og ledergruppene. For å være en god leder i dag, så må du være flink med folk. Derfor har vi jobbet masse med relasjonskompetanse og -prosesser. Vi har jobbet med å skape effektive ledergrupper og ikke minst å skape psykologisk trygghet for den enkelte leder og i ledergruppene, forteller Laugen.

Hun advarer mot å glemme at også medarbeiderne trenger denne type kompetanse. – Grunnleggende ferdigheter som hvordan være til stede i en samtale, kroppsspråk og å gi tilbakemeldinger er på agendaen nå, med jevnlige treninger.

Trening er et stikkord i opplæringen. – Vi trener alltid med case. Også når vi øver på å være gode kolleger. Å trene på kunstige situasjoner er noe alle synes er vanskelig, men jo mer vi gjør det, jo mer naturlig blir det, sier Laugen, og understreker at alle tiltak de gjør, er basert på forskning. – Vi vet hvorfor vi gjør det vi gjør, det gir prosjektet en større tyngde i organisasjonen.

Intern opplæring
For å skape denne læringsarenaen har selskapet valgt en «facilitator» fra hver avdeling, som har ansvar for treningen. Eksterne konsulenter brukes stort sett bare for å gi disse interne trenerne påfyll.

– Både ledere og ansatte setter pris på å bli lært opp av noen som kjenner arbeidshverdagen deres. Vi erfarer at tiltak er lettere å implementere og å følge opp med intern opplæring. For skal dette fungere i praksis, er det viktig å jobbe kontinuerlig, sier Laugen, og viser blant annet til kvartalsvise workshops der psykologisk trygghet er tema.

Resultatene skal måles
Prosjektet startet opp i august, og fra og med mars får de bistand fra NHH til å jevnlig måle konkrete resultater. (Bård Fyhn forteller mer om dette i tilknytning til Laugens foredrag på Kompetansedagene.)

Laugen er klar på at de allerede ser resultater.
– Dette skyldes flere faktorer. Men kundetilfredsheten har gått mye opp siden august. Og vi ser at både rådgiverne og ledergruppene jobber mer effektivt.

For andre som vil la seg inspirere peker hun på særlig én essensiell faktor: – At toppledelsen er med, og velger å prioritere dette. Det er avgjørende, sier Kristine Laugen.