Hva har vi lært etter året med korona?

Etter over ett år med koronatiltak og usikkerhet som HR-leder, har HR Norge spurt et knippe ledende HR-personer i Norge om hvordan de ser tilbake på tiden som har gått. Hvordan har de selv blitt påvirket, og hva bringer fremtiden? Hege Aamotsmo, Direktør People & Culture/Head of People & Culture i ISS, deler sine erfaringer og refleksjoner i kortversjon her.

Hege ISS3

Hvordan vil du beskrive over ett år med korona i arbeidslivet?

- I ISS sier vi at «Det er alltid mennesker i det», og dette har vært ett år med store menneskelige utfordringer, men parallelt glede over en hel organisasjon som er i stand til å mobilisere raskt og levere kundetilpassede løsninger når det gjelder som mest. Rett og slett stolt over våre folk! Hos oss ble deler av virksomheten rammet veldig hardt, for eksempel innenfor kantiner, servering og hotell, mens renhold opplevde økt behov pga smitterenhold, økt frekvens på renhold osv. På det meste hadde vi over 3000 medarbeidere permittert, hvilket har vært veldig krevende for de som ble permittert, men også for ledere som har måttet gi medarbeidere en tøff beskjed om permittering eller oppsigelse.

Hvordan har denne tiden påvirket deg som menneske?

- Å ikke treffe familie, venner, «min P&C flokk» og kolleger på samme måte som tidligere, har påvirket et utpreget sosialt vesen som meg. Samtidig har veldig mye gått bedre enn forventet og jeg er definitivt takknemlig for å bo i Norge i en slik situasjon. Vi er privilegert i forhold til så mange andre. Opplever at de små gledene er blitt mye større, og det tenker jeg å jobbe for å holde på – også når vi er i en mer normalisert hverdag igjen.

Hvilke endringer ser du i HRs rolle og fokusområder i din virksomhet?

- HR er høyt på agendaen hos oss i en «vanlig hverdag» også, men mye av det HR egentlig alltid leverer på, er blitt mye tydeligere og fått enda mer anerkjennelse.
Vil gjerne trekke frem evnen til å bidra til balanse mellom lønnsom drift ved å jobbe med en optimal bemanning, og samtidig ivareta hensynet til våre medarbeidere. Jeg opplever at HR har fått enda mer plass som «trusted advisor» og evner å vise sin relevans på en god måte.

Hva er du spesielt stolt over at HR har bidratt med?

- Evnen til å levere det organisasjonen har hatt behov for under ekstremt press. Våre ledere er tydelige på at de opplevde sterk støtte til gjennom både prosesser, rutiner og tilpassede løsninger som har gjort at de følte seg så trygge som mulig gjennom året. Vi har tilpasset og videreutviklet kompetansetilbudene våre og har blant annet gjennomført 3000 kurs i løpet av noen få uker i samarbeid med drift. Som ett eksempel trente vi ca. 200 medarbeidere til å utføre nye oppgaver, for eksempel smitterenhold, slik at de unngikk å bli permittert.

Hva vil du at HR skal bli mer av i fremtiden?

- Den «nye normalen» blir antageligvis ganske kaotisk i en periode fremover. HR har en unik mulighet til å sikre sin rolle som «uunnværlige» gjennom å guide ledere og medarbeidere i hvordan håndtere de nødvendige endringene i «den nye normalen». Alt fra viktigheten av kommunikasjon, tilpasset lederskap og bruk av digitale verktøy på en måte som frigir tid til enda bedre lederskap og samtidig gir HR tid til å delta i mer strategisk arbeid.

Dette var foreløpig siste HR-direktør om korona-året i denne omgang.
Du kan lese de andre tre her:

Kari Bech-Moen, Konserndirektør People DNB Bank ASA
Kari Anne Granli, HR Direktør i Volvo Norge AS
Gro Prøis Tynning, HR-direktør i Sykehjemsetaten i Oslo Kommune