Hva har vi lært etter året med korona?

Etter over ett år med koronatiltak og usikkerhet som HR-leder, har HR Norge spurt et knippe ledende HR-personer i Norge om hvordan de ser tilbake på tiden som har gått. Hvordan har de selv blitt påvirket, og hva bringer fremtiden? Kari Bech-Moen, Konserndirektør People DNB Bank ASA, deler sine erfaringer og refleksjoner i kortversjon her.

Hvordan vil du beskrive over ett år med korona i arbeidslivet?

- Ufattelig krevende for alle, både kunder, ansatte og partnere, men også utrolig givende å se endringsevnene som bor i oss når det kreves. Ikke minst har vi gjort et kvantesprang når det gjelder digital samhandling – det har løftet oss alle og vil gi oss mange nye muligheter.

Hvordan har denne tiden påvirket deg som menneske?

- Er som å løpe et maratonløp for første gang – vet ikke helt hvor langt det er til mål, men finner hele tiden ny energi og kreativitet til å løse utfordringene etter hvert som de dukker opp. En god erkjennelse av at man er avhengig av andre – og gleden ved å jobbe som et lag sammen med dyktige kollegaer når presset er som størst.

Hvilke endringer ser du i HRs rolle og fokusområder i din virksomhet?

- Responsevnen og behovet for fleksibilitet og samhandling på tvers i organisasjonen har økt – og vil øke fremover – og her må HR ta en mer aktiv rolle i å etablere nødvendig innsikt og være en katalysator for endring. Spennende områder hvor mye er ugjort og hvor vi har et stort potensial.

Hva er du spesielt stolt over at HR har bidratt med?

- Velfungerende beredskapsstrukturer, og vår evne til å raskt tilpasse prosesser og rådgivning for å støtte opp under den digitale og, for en overveiende andel ansatte, hjemmebaserte arbeidshverdagen. Våre ledere og medarbeidere har opprettholdt et like høyt prestasjonsnivå som tidligere! I tillegg er jeg spesielt stolt av at vi evnet å flytte over 70 ansatte midlertidig til kundefront da krisen satt inn for fullt og køene i kundeservice steg.

Hva vil du at HR skal bli mer av i fremtiden?

- Utvikle verdifulle medarbeidere og å rigge organisasjonen for fremtidens muligheter tett på forretning!

Vi takker Kari Bech-Moen så mye for hennes gode refleksjoner fra året som gikk. I neste nyhetsbrev vil du møte Gro Prøis Tynning, HR-direktør i Sykehjemsetaten i Oslo Kommune beskrive sitt syn på tilbakeblikk og hvordan vi kan endre oss fremover.