«Hele folket i arbeid» anno 2024

«Hele folket i arbeid» er et uttrykk som står som en påle i norsk arbeidslivshistorie. Det fanget tidsånden i de harde tredveåra. Er det like relevant i dag, når vi skriver 1. mai 2024?

I 1933 lanserte Arbeiderpartiet slagordet «Hele folket i arbeid!» Den gang var det finanskrise og stor arbeidsledighet, og kriseprogrammet de lanserte introduserte også «Arbeidslinjen» som en av de store kapitteloverskriftene.

Seksti år senere ble Arbeidslinja hentet fram igjen. Når vi nå skriver 2024, handler det ikke først og fremst om å få ned arbeidsledigheten, denne gangen handler det om å få mobilisert restarbeidsevne og inkludert flere i arbeidsstyrken, i erkjennelsen av at vi lever av hverandres arbeid, og at utenforskap er kilden til fattigdom, sosiale skiller og svekket livskvalitet. Utenforskap smitter og går i arv. Som igjen legger grunnlag for mistillit, sosial uro og konflikt.

Markering i solidaritet med verden rundt oss

Verden rundt oss preges av polarisering og populister. Skummelt likt hvordan det var på tredve tallet. Det er gode tider for ledere som selger lettvinte løsninger på krevende og komplekse utfordringer. Ofte pakket inn i romantisering om det som en gang var uten å kunne kurere det som reelt er problemet, og med stor evne og vilje til å definere ytre fiender for å skape indre samhold. De er vår tids sjarlataner og kvakksalvere.

Første mai er en dag for å markere det som er urett, feire og forsterke det som er bra. Det handler om solidaritet uten egoisme, internasjonalt perspektiv uten å glemme seg selv og det å se fremover uten å miste historien av syne.

Ett av verdens beste arbeidsliv

Norge har et av verdens beste og mest produktive arbeidsliv, har høy kompetanse, er verdensmester i samarbeid, har tillit til både hverandre og institusjonene våre og er flinke til å løse uenigheter uten konflikter som setter sår. Dette har ikke kommet av seg selv. Og til tross for alt som kunne vært bedre, har vi et velferdssamfunn og sosialt sikkerhetsnett som knapt noen andre. Alt dette er bare noe av det som gir oss svært gode forutsetninger for å gjennomføre alle de nødvendige endringene som ligger foran oss, og det på en effektiv og inkluderende måte.

Takk for all innsatsen og alt det gode arbeidet som ligger bak «verdens beste og mest produktive arbeidsliv». La oss brette opp ermene, bygge videre på den arbeidsetikken som har fått oss dit vi er i dag, og gjøre de tiltakene som skal til for at det er noe vi skal kunne omtale oss selv som også i årene som kommer.
Av hensynet til den enkelte, virksomhetene og samfunnet vi bygger sammen. Alle skal med. Da må hele folket i arbeid.

Gratulerer med dagen!

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad